Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 30.06.2015

6 lipca spotkanie Forum Dialogu Społecznego

Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych spotka się 6 lipca ze związkowcami służb mundurowych, w ramach Forum Dialogu Społecznego. Szefowa MSW od samego początku podkreśla, że najważniejszy jest dialog i cyklicznie spotyka się ze związkowcami.

6 lipca pierwsze spotkanie Forum Dialogu Społecznego

6 lipca, z inicjatywy minister Teresy Piotrowskiej, odbędzie się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego (z udziałem wszystkich służb mundurowych, MSW i związków zawodowych służb). Forum Dialogu Społecznego jest również odpowiedzią na oczekiwania samych związków zawodowych. Udział w Forum, tworzonym przez służby, związki zawodowe i MSW, pozwoli na wspólne poszukiwanie skutecznych rozwiązań dla najpilniejszych spraw zgłaszanych przez mundurowych i pracowników służb.

Czym się będzie zajmowało Forum?

Minister Teresa Piotrowska, w trakcie spotkań ze związkami zawodowymi służb podkreśla rolę i znaczenie dialogu społecznego: „Komunikacja i otwarty dialog społeczny ułatwia poszukiwanie dobrych rozwiązań, akceptowanych przez wszystkie strony” – zaznacza szefowa MSW.

Forum Dialogu Społecznego będzie m.in. rozwiązywało społeczne kwestie dotyczące służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu.

Głównym zadaniem Forum jest prowadzenie konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi. Forum będzie m.in. rozwiązywało społeczne kwestie dotyczące służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych. W trakcie spotkań będą odbywały się rozmowy na temat rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie formacji nadzorowanych przez MSW. Analizowane także będą aspekty społeczne i ekonomiczne pracy funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb.

Intencją MSW są cykliczne spotkania z wszystkimi związkami mundurowych i pracowników cywilnych służb. Do tej pory szefowa MSW spotkała się ze związkami kilkukrotnie. Ostatnie spotkanie odbyło się w maju br.

W skład Forum wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz strony związkowej.

Mapa serwisu