Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.06.2015

Migracje biznesowe – konferencja MSW

„Działalność gospodarcza cudzoziemców – polityka i realia” to temat przewodni konferencji zorganizowanej dziś w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Spotkanie poświęcone było tematyce migracji biznesowych.

- Wszyscy mamy świadomość dynamiki z jakim rozwija się światowy biznes. Zwiększające się umiędzynarodowienie biznesu w połączeniu ze zmieniającymi się wzorcami, wymaga dostosowania systemu do panujących realiów i potrzeb sektora biznesowego. Jest to jedno z kluczowych wyzwań przed którym stoi Polska. – powiedziała podczas otwarcia konferencji Monika Prus, dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej MSW.

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały kwestie migracji biznesowych, zarówno w związku z dużymi inwestycjami zagranicznymi, jak i małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ciągu ostatnich 2 lat Polska wprowadziła szereg zmian w zakresie przepisów imigracyjnych regulujących pobyt cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczych. Konferencja była okazją do podsumowania tego, czy kierunek przyjętych w naszym kraju zmian jest prawidłowy oraz czy można go udoskonalić. Uczestnicy spotkania dokonali analizy podejścia Polski wobec migracji biznesowych – zarówno w kontekście obowiązujących przepisów, sytuacji gospodarczej oraz procedur i otoczenia prawno-instytucjonalnego. 

Spotkanie było także okazją do przeglądu procedur dotyczących przyjmowania migrantów biznesów, aktualnych tendencji w tym zakresie oraz do omówienia dobrych praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

W konferencji wzięli udział specjaliści z m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

  • Konferencja „Działalność gospodarcza cudzoziemców – polityka i realia”
  • Konferencja „Działalność gospodarcza cudzoziemców – polityka i realia”
  • Konferencja „Działalność gospodarcza cudzoziemców – polityka i realia”

Mapa serwisu