Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.06.2015

Szefowa MSW u śląskich policjantów

Wizyta Teresy Piotrowskiej u śląskich policjantów

Teresa Piotrowska minister spraw wewnętrznych, spotkała się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach z kadrą kierowniczą jednostek policji z województwa śląskiego. Wizyta związana była z wyjazdowym posiedzeniem Rady Ministrów w Katowicach.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli między innymi komendanci wojewódzcy oraz szefowie jednostek znajdujących się na tym obszarze, Teresa Piotrowska zapoznała się ze specyfiką pracy mundurowych w tym regionie. Warto wspomnieć, że śląski garnizon policji jest największą jednostką w kraju.

Omówione zostały inwestycje, które realizowane były w ramach rządowego Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. W latach 2013-2014 zrealizowano i sfinansowano z tego programu 70 zadań na kwotę ponad 112 mln zł.

- Dziękuję za efekty waszej codziennej trudnej służby. Za sprawną realizację programu inwestycyjnego, który poprawia warunki pracy, ale przede wszystkim przekłada się na lepszą obsługę obywatela. To wszystko sprawia, że policja cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym - powiedziała Teresa Piotrowska szefowa MSW, doceniając zaangażowanie policjantów w realizację codziennych obowiązków.

  • Wizyta Teresy Piotrowskiej u śląskich policjantów #2
  • Wizyta Teresy Piotrowskiej u śląskich policjantów #7
  • Wizyta Teresy Piotrowskiej u śląskich policjantów #8
  • Wizyta Teresy Piotrowskiej u śląskich policjantów #9
  • Wizyta Teresy Piotrowskiej u śląskich policjantów #11
  • Wizyta Teresy Piotrowskiej u śląskich policjantów #12
  • Wizyta Teresy Piotrowskiej u śląskich policjantów #13
  • Wizyta Teresy Piotrowskiej u śląskich policjantów #14

Mapa serwisu