Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.07.2015

Resorty spraw wewnętrznych i finansów oraz Prokuratura Generalna przeciwko przestępczości gospodarczej

Na zdjęciu: spotkanie pełnomocników ds. zwalczania przestępczości gospodarczej

Prace nad rządowym Programem przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 oraz metodyczne wskazówki dla funkcjonariuszy związane z zabezpieczeniem mienia pochodzącego z przestępstw – to główne tematy spotkania Pełnomocników ds. zwalczania przestępczości gospodarczej, które odbyło się we wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

W spotkaniu udział wzięli udział Pełnomocnicy stron Porozumienia zawartego w 2014 r. między szefami resortów: MSW, MF oraz Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej: wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński, wiceminister finansów Agnieszka Królikowska, zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska oraz przedstawiciele MF, MSW i PG.

Podczas spotkania omówiono wyniki prac zespołów eksperckich powołanych w ramach Porozumienia – dedykowanych kwestiom przestępczości w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy, a także wypracowaniu propozycji mechanizmów efektywnego odzyskiwania, ewidencjonowania oraz zarządzania zabezpieczonym mieniem pochodzącym z przestępstw. Podsumowano również pozostałe efekty Porozumienia wypracowane w pierwszym półroczu 2015 roku.

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020

W trakcie spotkania przedstawiono informację o zaawansowaniu prac związanych z przyjęciem rządowego Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020, który stanowi efekt realizacji Porozumienia. Koordynatorem prac jest resort spraw wewnętrznych.

Głównym celem Programu jest ograniczenie przestępczości gospodarczej, czemu służyć ma realizacja trzech celów szczegółowych: wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej, wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

Program przeszedł już konsultacje międzyresortowe oraz uzyskał akceptację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Metody postępowania w związku z zabezpieczeniem majątkowym

W trakcie posiedzenia przyjęto również opracowanie Metodyka postępowania w związku z zabezpieczeniem majątkowym. Jest to interaktywny dokument zawierający wskazówki postępowania w związku z przygotowaniem, wydaniem i wykonaniem zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu przygotowawczym. Ponadto znajdują się w nim praktyczne informacje o sposobach zabezpieczania poszczególnych składników majątkowych.  Dokument może być też istotnym wsparciem w kontekście ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

Metodyka zostanie wkrótce przekazana do - służb i instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw gospodarczych.  

Skoordynowane działania o charakterze realizacyjnym w odniesieniu do zwalczania przestępczości w zakresie podatku od towarów i usług

Omówiono również efekty prowadzonych w ramach realizacji Porozumienia bezpośrednich skoordynowanych działań w odniesieniu do zwalczania przestępczości w zakresie podatku od towarów i usług w obszarach najbardziej zagrożonych tego rodzaju przestępczością. Działanie te dotyczącą w szczególności przestępczości na rynku paliw, elektroniki, metali nieżelaznych oraz związanej z wprowadzeniem na polski obszar celny towarów o zaniżonej wartości.  

Tego rodzaje działania są realizowane wspólnie przez organy kontroli skarbowej i informacji finansowej, administrację podatkową i Służbę Celną, Policję, w tym Centralne Biuro Sledcze Policji, Straż Graniczną oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zwalczanie przestępstw tzw. białych kołnierzyków

Obecnie zwalczanie przestępczości jest uznawane za jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Przestępczość ta powoduje najwyższe straty zarówno dla budżetu państwa (np. poprzez zmniejszenie wpływów, uzyskiwanie nienależnych zwrotów, wyłudzenie dopłat), jak i sektora prywatnego.

Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy resortem spraw wewnętrznych i finansów oraz Prokuraturą Generalną w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przestępczości gospodarczej jest celem Porozumienia zawartego w 2014 r. między szefami resortów: MSW, MF oraz Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.  

  • Na zdjęciu: spotkanie pełnomocników ds. zwalczania przestępczości gospodarczej #6
  • Na zdjęciu: spotkanie pełnomocników ds. zwalczania przestępczości gospodarczej #1
  • Na zdjęciu: spotkanie pełnomocników ds. zwalczania przestępczości gospodarczej #2
  • Na zdjęciu: spotkanie pełnomocników ds. zwalczania przestępczości gospodarczej #3
  • Na zdjęciu: spotkanie pełnomocników ds. zwalczania przestępczości gospodarczej #4
  • Na zdjęciu: spotkanie pełnomocników ds. zwalczania przestępczości gospodarczej #5

Mapa serwisu