Kwalifikacja wojskowa 2016 - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.07.2015

Kwalifikacja wojskowa 2016

na zdjęciu stos książeczek wojskowych
fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER

Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r., będzie trwała 64 dni robocze i obejmie około 240 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1997 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Projekt określa termin ogłoszenia przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania, a także roczniki i grupy osób, których będzie dotyczyła.

Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

  • mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • mężczyzn i kobiet urodzonych w latach 1995-1996  którym podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w latach 2014-2015 orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.
  • osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.
  • kobiety, które z racji posiadanego wykształcenia lub kierunków odbywanych studiów są niezbędne dla potrzeb rezerw osobowych dla sił zbrojnych RP.

 

Zasady kwalifikacji wojskowej w 2016 r. określa Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

 

Mapa serwisu