Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.07.2015

Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

na zdjęciu Piotr Stachańczyk

Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW, uczestniczy w nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Rada WSiSW), które dniach 9-10 lipca br. odbywa się w Luksemburgu. Spotkanie, któremu przewodniczy prezydencja luksemburska, poświęcone jest najważniejszym zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa wewnętrznego. Ministrowie omawiają m.in. kwestie terrorystyczne oraz cyberbezpieczeństwa. Ponadto, jednym z kluczowych punktów obrad jest dyskusja nt. zewnętrznych i wewnętrznych aspektów polityki azylowej. W trakcie posiedzenia ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich UE przeprowadzą wstępną debatę nt. możliwości zaangażowania się w działania na rzecz państw najbardziej narażonych na presję migracyjną z państw trzecich.   

Mapa serwisu