Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.07.2015

Polska deklaruje przyjęcie 2 tys. uchodźców w ramach planów UE

Na zdjęciu: teczki z logo MSW

Podczas czwartkowego spotkania ministrów spraw wewnętrznych UE w Luksemburgu wiceminister Piotr Stachańczyk przedstawił propozycję, według której do Polski mogłoby trafić 2 tys. uchodźców z Syrii i Erytrei w ramach planów UE. Jest to wstępna deklaracja. Ostateczna decyzja zostanie podjęta do końca lipca.

Deklaracja, którą przedstawił wiceminister Piotr Stachańczyk podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych, obejmuje tysiąc miejsc dla uchodźców, którzy mają być przesiedleni z obozów spoza UE oraz tysiąc dla potrzebujących międzynarodowej ochrony imigrantów, którzy docierają przez Morze Śródziemne do Włoch i Grecji.

Przyjmowanie uchodźców będzie prowadzone etapami przez dwa lata. Jak podkreślił wiceszef MSW, nie ma gwarancji, czy do naszego kraju faktycznie przybędzie tylu uchodźców. – Nasza propozycja przyjęcia, to w sumie 2 tys. osób. Program przesiedleń jest jednak programem dobrowolnym, więc te osoby muszą wyrazić zgodę na przyjazd do Polski – podkreślił wiceminister Piotr Stachańczyk. Również Polska będzie miała decydujący wpływ na to, kto zostanie przesiedlony do naszego kraju.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Resort spraw wewnętrznych w szczególny sposób będzie czuwał nad tym, by operacja ta nie będzie stanowiła zagrożenia dla naszego państwa.

- Podczas całego procesu związanego z przyjęciem uchodźców, będziemy prowadzić wymianę informacji z innymi krajami w tym zakresie. Bezpieczeństwo to dla nas kluczowa kwestia – podkreśliła rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

W przygotowania zaangażowane będą nasze służby, które są w stałym kontakcie z innymi krajami prowadzącymi tego typu działania.

- Spędziliśmy bardzo pracowicie ostatnich kilka tygodni, analizując możliwości naszego systemu - i nie chodzi tylko o możliwości przyjęcia tych ludzi, ale też o to, jak najlepiej stworzyć im drogę integracji w społeczeństwie polskim. Analizowaliśmy względy bezpieczeństwa, rozmawialiśmy z krajami, które już prowadzą tego typu operacje – zapewnił wiceszef MSW. - Upewnialiśmy się w różnego typu strukturach zajmujących się bezpieczeństwem, jak można wyeliminować zagrożenia, które niektórzy wskazują – dodał.

Program integracyjny dla uchodźców

Uchodźcy, którzy zdecydowaliby się na przyjazd, byliby przyjmowani etapami i zostaliby objęci specjalnie przygotowanym programem integracyjnym. Zawierałyby się w nim: nauka języka polskiego, zajęcia edukacyjne oraz kursy adaptacyjne i integrujące z naszym społeczeństwem.

Przedsięwzięcie w całości byłoby finansowane ze środków Unii Europejskiej. Nad działaniami czuwałby specjalnie powołany zespół pod kierunkiem ministra spraw wewnętrznych.

Pomoc krajów członkowskich UE

Polska jest jednym z wielu europejskich krajów, które deklarują realizację planów Rady Europejskiej w sprawie pomocy uchodźcom z krajów objętych działaniami wojennymi. Polska dostrzega ogrom cierpienia wywołanego przez konflikt i nie chce być obojętna na krzywdę ludzi, których dotyka największe cierpienie. Chce okazać solidarność, taką, jakiej w przeszłości doświadczaliśmy ze strony Unii i jej państw.

Relokacja i przesiedlenia uchodźców z Syrii i Erytrei

Przesiedlenie i relokacja to realizacja zalecenia Rady Europejskiej, która zdecydowała w czerwcu, że państwa członkowskie powinny do końca lipca zdeklarować, w jakich ilościach przyjmie w sumie 60 tys. osób: 20 tys. osób z miejsc, gdzie są zagrożeni i 40 tys. z Grecji i Włoch.

Na czwartkowym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu państwa unijne zadeklarowały w sumie przesiedlenie ponad 20 tysięcy osób z obozów dla uchodźców, znajdujących się poza UE. - Dziś przede wszystkim zbierano oferty. Nie mieliśmy do czynienia z naciskami czy próbami dyskusji – zapewnił wiceminister Piotr Stachańczyk.

Jak poinformował, nie udało się jeszcze zebrać wystarczających deklaracji, wobec przejęcia od Włoch i Grecji 40 tysięcy imigrantów. Kilka krajów ma dosłać swoje oferty w najbliższych dniach. Na 20 lipca planowane jest kolejne posiedzenie szefów MSW w tej sprawie. Ostateczna decyzja, ilu uchodźców miałaby przyjąć Polska, zostanie podjęta do końca lipca. 

Mapa serwisu