Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.07.2015

Przyjazd syryjskich rodzin do Polski

na zdjęciu samolot
fot. STANISLAW KOWALCZUK/Eastnews

Na zaproszenie Fundacji Estera 10 lipca przyleciało do Polski 158 osób w tym 12 dzieci – obywateli Syrii. Fundacja, która odpowiada za całe przedsięwzięcie, od samego początku deklarowała, że zapewni rodzinom chrześcijan z Syrii mieszkanie i utrzymanie w Polsce. Fundacja zorganizowała także transport rodzin z Syrii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców podczas wielokrotnych spotkań z przedstawicielami Fundacji Estera przedstawiały Fundacji informacje, które były potrzebne, aby umożliwić bezpieczny przyjazd tych osób do Polski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od początku wspierało Fundację Estera w kwestiach formalnych i proceduralnych. Podczas odbytych spotkań udzielono Fundacji merytorycznych informacji, m.in. o sposobach wjazdu cudzoziemców do Polskii formalno-prawnych aspektach ich pobytu, wymaganych dokumentach i możliwych w tym zakresie ułatwieniach. Biorąc pod uwagę sytuację tych osób i wszystkie aspekty związane z ich przyjazdem do Polski, wskazywano najlepsze i adekwatne do tej sytuacji rozwiązania.

Służby podległe MSW są przygotowane do realizacji procedur związanych z przyjazdem uchodźców.

Mapa serwisu