Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.07.2015

Walka z dopalaczami: dalsze działania służb oraz nowe programy profilaktyczne

na zdjęciu uczestnicy konferencji

13 lipca w Komendzie Głównej Policji odbyła się narada na której podsumowane zostały dotychczasowe działania policji podjęte po otrzymaniu informacji o pierwszych osobach zatrutych dopalaczami.  Służby i instytucje  odpowiedzialne za walkę z tym procederem zapowiedziały dalsze działania wymierzone w handel dopalaczami. Opracowane zostaną także nowe programy profilaktyczne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.  

Nowe programy profilaktyczne

Minister Teresa Piotrowska podczas konferencji po spotkaniu poinformowała, że już wkrótce zostaną opracowane kolejne programy profilaktyczne dotyczące niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. - W środę zorganizuje w tej sprawie spotkanie. Akcja profilaktyczna, którą zorganizujemy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, ruszy już na początku września. Poleciłam także rozszerzyć akcje profilaktyczne prowadzone przez policję – powiedziała szefowa MSW. Minister Teresa Piotrowska przypomniała także o realizowanej od wielu lat akcji profilaktycznej „Profilaktyka, a Ty”. Program ten będzie sukcesywnie poszerzany, tak aby dotarł do jak największej liczby szkół w Polsce. Minister podkreśliła, że w przyszłorocznym budżecie na ten cel zarezerwowane zostaną dodatkowe pieniądze.

Nowa ustawa ułatwi walkę z dopalaczami

Podczas spotkania Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przypomniał, że od 1 lipca obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Oznacza to, że wszystkie znane dopalacze stały się narkotykami i ich wprowadzanie do obrotu jest nielegalne. Wiceminister zdrowia zaapelował także do osób, które zażywały dopalacze lub zamierzają to robić - Nie bierzcie tego, bo to śmiertelne zagrożenie. Można bardzo łatwo uczynić sobie trwała szkodę na zdrowiu albo nawet umrzeć. – powiedział Igor Radziewicz-Winnicki. Pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewicz podkreślił, że dopalacze często są znacznie bardziej toksyczne od zwykłych narkotyków. Często nie ma na nich antidotum –pacjent, który trafi do szpitala poddawany jest leczeniu objawowemu, nie ma substancji, która natychmiast poprawi jego stan zdrowia.

Działania policji - ponad 80 tys. przejętych porcji dopalaczy

Jak poinformował nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji tylko w tym roku zabezpieczono ponad 80 tys. porcji dopalaczy. Komendant przypomniał również, że w policji funkcjonują komórki zajmujące się przestępczością narkotykową – w ich skład wchodzi ok. 1500 funkcjonariuszy.  Policja wspólnie z innymi służbami: Inspekcją Sanitarną, Służbą Celną, Strażą Graniczną prowadzi walkę z dopalaczami sprawdzając sklepy, targowiska, salony gier i ogłoszenia internetowe. Tylko w ubiegłym tygodniu  na terenie całego kraju w ramach wspólnej akcji funkcjonariusze skontrolowali 89 lokali, w których zabezpieczono 450 opakowań z zawartością nieznanych substancji oraz 410 gramów substancji, które w ogólnym obrocie określane są jako  „dopalacze”.

Akcji o zasięgu ogólnokrajowym lub wojewódzkim jest znacznie więcej. Na początku marca na terenie województwa wielkopolskiego do kontroli potencjalnych miejsc sprzedaży dopalaczy  skierowano 455 funkcjonariuszy oraz 54 pracowników innych podmiotów. Policjanci skontrolowali 150 placówek i punktów handlowych, zabezpieczyli 614 substancji zastępczych.  Sprawdzenia policyjne mają miejsce praktycznie każdego dnia. Ostatnio policjanci z Płocka przejęli  blisko pół tysiąca sztuk dopalaczy, które  zabezpieczyli w jednym ze sklepów  na terenie miasta.   Uzyskiwane przez policjantów informacje pozwoliły także na likwidacje magazynów, czy też miejsc produkcji takich substancji. Na przykład we Wrocławiu zabezpieczono 30 tysięcy dopalaczy o wartości ponad 2 mln zł. W walce z dopalaczami pomocna jest ostatnia nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na mocy której 114 nowych substancji psychoaktywnych  - dopalaczy, dopisano do listy środków odurzających. To powoduje, że nie tylko samo wprowadzanie do obrotu (jak to było dotychczas), ale także posiadanie, wytwarzanie takich specyfików jest karalne.

W naradzie udział wzięli minister Teresa Piotrowska, nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Posobkiewicz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komendanci wojewódzcy policji. 

Mapa serwisu