Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.07.2015

Trwa rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

Wizualizacja Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

Trwa kompleksowa rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Inwestycja jest finansowana ze środków pochodzących z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

Prace prowadzone na terenie inowrocławskiej Komendy polegają na kompleksowej rozbudowie dotychczasowego budynku i obejmują m.in. elementy konstrukcyjne, ściany nośne i fundamenty. Wymienione zostaną także wszystkie instalacje wewnątrz budynku. Do użytku policjantów i pracowników cywilnych Policji oddane zostaną pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia zespołu dyżurnych, a także sale narad, siłownia z zapleczem, magazyny i szatnie z sanitariatami. Budynek zostanie połączony na wysokości I piętra łącznikiem z budynkiem administracyjnym Komendy.

Przestrzeń wewnątrz budynku jest przebudowywana według zaleceń określonych w Programie Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Zgodnie ze standaryzacją strefa wejścia będzie przestronna i dostosowana do komfortowej obsługi obywateli, w tym także osób niepełnosprawnych.

Oprócz prac budowlanych, środki na inwestycje zostaną przeznaczone również na wyposażenie, w tym zakupy mebli biurowych i pozostałych niezbędnych urządzeń.

Wykonane zostaną także prace wokół budynku, w tym dojazdy i stanowiska parkingowe.

Wartość kosztorysowa wszystkich prac związanych z rozbudową i modernizacją Komendy wynosi ok. 8 mln zł. Termin zakończenia robót budowlanych związanych z rozbudową i budynku Komendy zaplanowano na listopad br. W kolejnych latach planowane są dalsze modernizacje obecnej siedziby KPP w Inowrocławiu, w tym budynków administracyjnych, garażowo-warsztatowych, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a także wymiana łączności i zagospodarowanie terenu.

Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu podlegają Komisariaty Policji w: Gniewkowie, Janikowie, Kruszwicy i Pakości. 

Mapa serwisu