Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.07.2015

Od 2016 r. podwyżki dla służb podległych MSW

 

Szefowa MSW Teresa Piotrowska regularnie spotyka się ze związkowcami. Na Forum Dialogu Społecznego MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. W ciągu najbliższych dni MSW przedstawi szefom służb i stronie związkowej podział środków przeznaczonych na podwyżki.

MSW stawia na dialog ze stroną związkową, dlatego minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska od momentu objęcia urzędu regularnie spotyka się ze związkowcami. Z inicjatywy szefowej MSW 6 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Forum Dialogu Społecznego. Podczas spotkania w MSW podjęto m.in. kwestię wypłaty dodatkowych środków pracownikom cywilnym służb. Po 145 zł otrzymało w sumie 29 tys. 390 pracowników cywilnych wszystkich formacji mundurowych podległych MSW.

Na wniosek strony związkowej, podczas spotkań odbywających się raz na kwartał, poruszona zostanie także kwestia podwyżek płac funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji. MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. W założeniach do przyszłorocznego budżetu zaplanowano kwotę około 2 mld zł również z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych. Oznacza to, że w kwocie około 2 mld zł znajdą się środki także m.in. na podwyżki uposażeń dla służb mundurowych i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych formacji podległych MSW w 2016 r. W ciągu najbliższych dni MSW przedstawi szefom służb i stronie związkowej podział środków przeznaczonych na podwyżki.

Przypomnijmy, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR (również żołnierze zawodowi) byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec „zamrażania” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej.

MSW chce motywować i zachęcać funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. strażacy, policjanci, strażnicy graniczni i funkcjonariusze BOR otrzymali wyższe dodatki za wysługę lat. Funkcjonariusze, którzy dłużej pozostaną w służbie, dostaną wyższe dodatki. W samym 2015 r. MSW uruchomiło na ten cel środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł.

 

Mapa serwisu