Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.07.2015

Minister Teresa Piotrowska u rodziny Onishuk w Wałbrzychu

Minister Teresa Piotrowska u rodziny Onishuk w Wałbrzychu

Szefowa MSW spotkała się dziś z rodziną Onishuk, która w połowie stycznia została ewakuowana z Donbasu. Rodzina dwa tygodnie temu zamieszkała w Wałbrzychu. Mieszkanie zapewniły władze miasta. Państwo Oniszczuk otrzymali ofertę zatrudnienia w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Wałbrzychu.

Państwo Stanislav i Olena Onishuk wraz z dwoma synami (Hermanem – 21 lat i Andrijem – 8 lat) przylecieli do Polski w połowie stycznia w ramach akcji ewakuacyjnej osób polskiego pochodzenie z terenów objętych działaniami wojennymi we wschodniej Ukrainie.

Przez niemal 6 miesięcy rodzina mieszkała w ośrodku na Mazurach. Młodszy syn chodził do szkoły w Stawigudzie.

Czteroosobowa rodzina posiada zezwolenie na pobyt stały. Zrównuje ono cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych.

Dzięki pomocy władz miasta Wałbrzycha rodzina wprowadziła się do wyremontowanego, trzypokojowego mieszkania komunalnego. Pan Stanislav jest lekarzem, a Pani Olena pielęgniarką.

- Jestem niezmiernie wdzięczna samorządom, które zgodziły się przyjąć rodziny w ramach programu ewakuacji. Wśród tych samorządów jest Wałbrzych. Mam nadzieję, że w tym gościnnym mieście znajdziecie Państwo swój nowy dom, swoje nowe miejsce na Ziemi – powiedziała minister Teresa Piotrowska na spotkaniu z rodziną Onishuk. Szefowa MSW jeszcze raz podziękowała władzom miasta za zaangażowanie i życzliwość.

Podjęto również działania, aby umożliwić starszemu synowi Hermanowi kontynuacje studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

***

W ośrodkach - Caritas w Rybakach i rządowym w Łańsku – zaraz po ewakuacji z Donbasu, zamieszkało w sumie 75 rodzin. Wśród nich było około 50 dzieci. Do Polski przyleciało 178 osób. Ale w ośrodkach przebywało ponad 190 osób (kilka osób dojechało w ramach „łączenia rodzin”).

Przypomnijmy, że MSW zbierało oferty pomocy dla osób ewakuowanych z Donbasu w specjalnym banku ofert. W ramach banku ofert swoją pomoc w postaci mieszkania czy pracy zaoferowały 23 samorządy, przedsiębiorcy, organizacje oraz osoby indywidualne.

Rodziny, które opuściły ośrodki, zamieszkały głównie w lokalach zaproponowanych przez władze miejskie i w mieszkaniach wynajmowanych. Osoby te podjęły zatrudnienie m.in. w ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej, Uczelni Łazarskiego, laboratorium miejskim, a także w prywatnych firmach zajmujących się produkcją m.in. instalacji grzewczych i sanitarnych.

Mapa serwisu