Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.07.2015

Ponad 3 mln dokumentów spersonalizowanych przez CPD

Taśma produkcyjna nowych dowodów osobistych

3 182 277 dokumentów wytworzyło w I połowie 2015 r. Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – wynika ze sprawozdania z działalności tej instytucji. To o prawie 3 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2014 r. CPD najczęściej produkowało dowody osobiste oraz paszporty.

Dowody osobiste

CPD najczęściej wytwarza dowody osobiste. W okresie sprawozdawczym (I-VI 2015 r.) wyprodukowano 2 369 806  dowodów osobistych  – to o prawie 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym oraz o ponad 24 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2013 r. Od stycznia do końca czerwca CPD wytworzyło 877 579 starych dowodów osobistych oraz 1 492 227 nowych (obowiązujących od 1 marca). Średni czas oczekiwania na personalizację dowodu osobistego wyniósł około 6 dni. Dzięki temu osoby wnioskujące o wydanie dowodu mogły otrzymać swoje dokumenty w czasie znacznie krótszym niż ustawowy – 30 dniowy termin.

Paszporty

Drugim najczęściej wytwarzanym dokumentem są paszporty. Od stycznia do czerwca wyprodukowano ich ponad 689 949 tys.  Liczba paszportów wytworzonych w I połowie 2015 roku w porównaniu z I połową 2014 zmniejszyła się o około 3,8 proc..

Karty małego ruchu granicznego

Od stycznia do czerwca 2014 Centrum Personalizacji Dokumentów wytworzyło również 59 642 zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG). Dokument ten umożliwia regularne przekraczanie wspólnej granicy państw umawiających się przez mieszkańców strefy przygranicznej. Od maja 2009 roku wydawany był wyłącznie obywatelom Ukrainy. Od sierpnia 2012 r. dokument wydawany jest także obywatelom Federacji Rosyjskiej zamieszkujących Obwód Kaliningradzki. Średni czas personalizacji karty MRG wyniósł 4 i pół dnia.

Karta Pobytu

Karty pobytu są czwartym najczęściej wytwarzanym przez CPD dokumentem. Wydawana jest cudzoziemcom, który otrzymali zezwolenie na zamieszkanie, osiedlenie lub pobyt oraz cudzoziemcom, którym udzielono status uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Od stycznia do czerwca 2015 r. wytworzono ich 40 583.  

Nowa siedziba CPD

Trwa również budowa nowej siedziby Centrum Personalizacji Dokumentów, która będzie się mieściła przy ulicy Smyczkowej 10 w Warszawie. Otwarcie nowego budynku zaplanowano na IV kwartał 2015 r. Aktualnie CPD zlokalizowane jest przy ul. Pawińskiego w Warszawie. Nowy budynek będzie spełniał wymagania dla tego typu obiektów. 

Mapa serwisu