Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.07.2015

Dopalacze kradną życie: mapa inicjatyw

Na zdjęciu: mapa Polski z logiem "Dopalacze kradną życie"

W ramach akcji „Dopalacze kradną życie” ruszyła mapa inicjatyw antydopalaczowych. Jest to specjalna witryna, która skupia podejmowane lub planowane działania profilaktyczne związane z walką z tymi niebezpiecznymi substancjami.

Mapa skupia już ponad 50 inicjatyw prowadzonych przez instytucje i organizacje z całego kraju. Wśród nich najliczniejsze są te prowadzone przez funkcjonariuszy Policji.  

Cała Polska walczy z dopalaczami

Komenda Stołeczna Policji dołączyła do profilaktyki antydopalaczowej poprzez kampanię „Dopalacz to też narkotyk”. W jej ramach przygotowano film o tym, jak groźne mogą być te substancje. Do udziału w nim funkcjonariusze zaprosili młodych ludzi, którzy w oparciu o swoje własne, dramatyczne doświadczenia, przed karmą przestrzegają przed zażywaniem narkotyków. Materiał będzie wykorzystywany podczas prelekcji w szkołach i zostanie przekazany nauczycielom oraz pedagogom. Będą z niego mogli korzystać wychowawcy i opiekunowie podczas letnich półkolonii oraz akcji "Lato w mieście". Dzięki współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy materiał filmowy na początku roku szkolnego zostanie udostępniony placówkom oświatowym na terenie stolicy. 

Dużym i skutecznym programem przeciwdziałania uzależnieniom jest „Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej Policji. Stawia on na profilaktykę rówieśniczą, gdzie sama młodzież, angażując się w działania w ramach programu, zachęca innych do życia bez uzależnień. PaT skupił w ciągu 10 lat ok. 300 tys. osób. Uczestniczy w nim 90 grup młodzieży w całej Polsce.

„Sztuka wyboru” to z kolei program Komendy Wojewódzkiej Policji  w Bydgoszczy i władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego. Tegoroczna edycja „Kręcę na Trzeźwo” została objęta honorowym patronatem minister Teresy Piotrowskiej. Program koncentruje się na przeciwdziałaniu nadużywania i uzależnienia młodzieży od środków psychoaktywnych, przede wszystkim alkoholu i dopalaczy.

Z kolei Rzecznik Praw Dziecka w kampanii „Odwaga ratuje życie” wskazuje, że odwaga to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji i zdolność do asertywnych postaw. Choć kampania nie jest wprost poświęcona problemowi uzależnień, ma za zadanie przekonać, iż warto mieć w sobie wewnętrzną gotowość na to, żeby powiedzieć „STOP!”, zareagować właściwie, kiedy grupa przyjaciół chce podjąć niepotrzebne ryzyko.

Jak dołączyć do mapy inicjatyw

To tylko niektóre z inicjatyw zamieszczonych na przygotowanej przez resort spraw wewnętrznych mapie inicjatyw. Cała lista znajduje się na stronie: www.msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie. Mapa jest stale uzupełniania o kolejne działania. Wszystkie osoby, instytucje lub organizacje, które prowadzą lub planują przeprowadzenie własnej akcji, zachęcamy do zgłoszenia swojej inicjatywy. Wystarczy przesłać maila z krótkim opisem działań profilaktycznych pod adres: dopalaczekradnazycie@msw.gov.pl. 

Pakt przeciwko dopalaczom

Mapa inicjatyw to jeden z elementów kampanii „Dopalacze kradną życie”, która została zainagurowana podczas oficjalnego podpisania Paktu Przeciwko Dopalaczom w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Do akcji dołączyło już wiele osób m.in. przedstawiciele mediów, środowiska naukowe, sportowcy - oraz  instytucji i organizacji pozarządowych. Poprzez profil na Facebooku „Dopalacze Kradną Życie” oraz mapę inicjatyw do Paktu może także dołączyć każdy. Zapraszamy! 

Mapa serwisu