Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.07.2015

Przygotowania do przyjęcia 2 tys. uchodźców

Na zdjęciu: teczki z logo MSW

Jakie są ustalenia przyjęte na szczeblu państw unijnych?

 • Polska przyjmie łącznie 2 tys. uchodźców w ramach unijnych programów, w tym 900 osób w ramach przesiedleń i 1 tys. 100 osób w ramach relokacji;
 • Polska deklarując liczbę 2 tys. osób uwzględniła swoje możliwości pod każdym względem;
 • Decyzja o przyjęciu tej grupy uchodźców została podjęta również w oparciu o zasadę dobrowolności;
 • Polska chce okazać swoją solidarność i pomoc wobec osób, których życie i zdrowie może być zagrożone.

Jak będzie wyglądała cała operacja od strony logistycznej?

 • Przedsięwzięcie to zostało rozłożone na okres 2 lat - od 2016 roku do 2017 roku;
 • Nie sprowadzimy do Polski jednocześnie i w tym samym momencie 2 tys. uchodźców. Osoby te będą przyjmowane sukcesywnie i etapami – pierwsze osoby przyjadą do Polski w 2016 r., ostatnich uchodźców z Syrii i Bliskiego Wschodu planuje się przyjąć w 2017 r.;
 • Uchodźcy będą przyjeżdżać stopniowo w małych grupach, liczących od kilkunastu do maksymalnie 150 osób tak, aby ułatwić tym osobom proces adaptacji do nowych warunków i asymilacji z polskim społeczeństwem;
 • Uchodźcy, których Polska przyjmie to głównie obywatele Syrii i Erytrei;
 • Urzędnicy z Urzędu do Spraw Cudzoziemców będą odpowiedzialni za procedurę uchodźczą – kwestie proceduralne będą weryfikowane jeszcze przed przyjazdem uchodźców do Polski, w obozach, w których aktualnie przebywają i tam na miejscu za pośrednictwem urzędników UdSC wystąpią o ochronę międzynarodową w naszym kraju;
 • Uchodźcy wnioskujący o ochronę międzynarodową są sprawdzani wieloetapowo i przez szereg instytucji oraz służb, w tym przez służby kraju, do którego zbiegły, przez Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i państwo przyjmujące;
 • O przyjęciu do Polski zdecyduje kilka czynników, m.in. względy bezpieczeństwa, czy też możliwość dobrego zintegrowania ze społeczeństwem polskim;
 • Bezpieczeństwo państwa i obywateli Polski jest najważniejsze – dlatego osoby składające wnioski o azyl będą sprawdzane pod tym względem; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, osoby te nie zostaną wpuszczone na teren Polski;
 • Dla MSW kluczową kwestią jest bezpieczeństwo polskich obywateli. Z tego też względu prowadzona jest ścisła współpraca zarówno ze służbami, jak i innymi krajami, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu przedsięwzięć.

Jaka pomoc zostanie udzielona uchodźcom, którzy przyjadą do Polski?

 • Uchodźcy, którzy uzyskają ochronę w naszym kraju, trafią do otwartych ośrodków Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
 • W tym momencie w całym kraju jest 12 ośrodków UdSC;
 • Osoby te zostaną objęte opieką medyczną, kursami informacyjnymi, ułatwiającymi proces adaptacji i nauką języka polskiego; najmłodsi i młodzież zostanie objęta obowiązkiem szkolnym;
 • Mamy doświadczenie w udzielaniu pomocy uchodźcom, a ostatnio także Polakom ewakuowanym w ubiegłym roku z Donbasu na Ukrainie; to doświadczenie posłuży na etapie logistycznym, proceduralnym i adaptacyjnym  w zapewnieniu pomocy uchodźcom z Syrii i Bliskiego Wschodu, którzy wystąpią o ochronę międzynarodową w Polsce;
 • Istotne jest przygotowanie programu integracyjnego dla uchodźców, zakładającego m.in. naukę języka polskiego, pomoc w znalezieniu pracy, integrację ze społeczeństwem;
 • Planowane jest zaangażowanie organizacji pozarządowych zarówno na etapie działań przygotowawczych, jak i podczas realizacji projektu (nauka języka polskiego, pomoc w znalezieniu pracy, obowiązek szkolny, integracja ze społeczeństwem).

Finansowanie

 • Zapewnienie schronienia uchodźcom w Polsce będzie finansowane ze środków UE – UE zwróci Polsce po 10 tys. euro na każdego uchodźcę przyjętego z Bliskiego Wschodu i 6 tys. euro na uchodźcę przebywającego w obozach na terenie UE - w Grecji i na terenie Włoch. 

Mapa serwisu