Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 31.07.2015

Wiceszef MSW – Wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli jest Waszą zasługą

Grzegorz Karpiński podczas święta policji

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Grzegorz Karpiński, wziął udział w obchodach Święta Policji, które odbyły się w piątek we Włocławku. - Jeżeli o jakiejkolwiek służbie w Polsce i naszym regionie można powiedzieć, że jest gwarantem bezpieczeństwa, to właśnie o Was­ – chwalił funkcjonariuszy w czasie przemówienia wiceszef MSW.

Podczas obchodów Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 57 funkcjonariuszom wręczone zostały mianowania na wyższe stopnie służbowe. Oprócz tego wiceminister Grzegorz Karpiński, a także Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski, wręczyli zasłużonym policjantom m.in. Medale za Zasługi dla Policji, a także nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych. - Jeżeli o jakiejkolwiek służbie w Polsce i naszym regionie można powiedzieć, że jest gwarantem bezpieczeństwa, to właśnie o Was. Policja jest formacją tak uniwersalną, o tak szerokim wachlarzu zadań i osiągnięć, że nie sposób sobie nawet wyobrazić działania Państwa i życia społeczeństwa bez Policji­ – stwierdził w przemówieniu do zgromadzonych wiceminister Grzegorz Karpiński. - To dzień szczególny dla nas wszystkich. Dzień, kiedy możemy wyrazić słowa najwyższego uznania dla Waszej trudnej służby. Wasz profesjonalizm, zaangażowanie i wzorowa postawa pozwalają na osiąganie bardzo dobrych rezultatów i budowę silnej pozycji formacji, w której służycie­ – wskazała tymczasem szefowa MSW, minister Teresa Piotrowska, w liście skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, nadinsp. Krzysztofa Zgłobickiego.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w MSW, Grzegorz Karpiński, podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną służbę i dbanie o bezpieczeństwo obywateli, a także wyraził nadzieję, że społeczne zaufanie do tej formacji będzie wzrastać w równie szybkim tempie, jak dotychczas. - Policja odnotowuje w ostatnich latach wyraźny i konsekwentny wzrost, jeśli chodzi o zaufanie, z czego możemy się wszyscy tylko cieszyć. Przypomnę jedno z ostatnich badań postrzegania przestępczości: ponad 80 procent respondentów zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie po zmroku w swojej okolicy. Jest to Wasza zasługa – stwierdził minister Karpiński. Wiceszef MSW podkreślał, że policja staje się coraz bardziej dostępna i przyjazna dla obywateli. Wskazał również na najistotniejsze zagrożenia, z którymi zmaga się ona w ostatnim czasie, wymieniając m.in. cyberprzestępczość oraz walkę z dopalaczami.

Uroczystość była także okazją do powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku podinsp. Zdzisława Ciesielskiego. Oprócz wspomnianych już Wiceministra Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Policji, w obchodach Święta Policji we Włocławku wzięli również udział m.in. Wojewoda Kujawsko-pomorski Ewa Mes oraz Prezydent Włocławska Marek Wojtkowski.

Mapa serwisu