Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.08.2015

Minister Teresa Piotrowska: od 2016 roku podwyżki dla służb podległych MSW

Na zdjęciu: Teresa Piotrowska, Tomasz Siemoniak, Marek Sawicki
fot. MON

- Na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przeznaczona zostanie kwota ok. 390 mln. zł – poinformowała na konferencji po Radzie Ministrów szefowa MSW.

Od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Minister Teresa Piotrowska podała, że kwota ta przełoży się na wzrost wynagrodzenia o ok. 4 proc. dla funkcjonariuszy i ok. 6 proc. dla pracowników cywilnych.

- Zgodnie z sugestiami związków zawodowych wszystkich służb podległych MSW, podczas Forum Dialogu Społecznego, nie będą to podwyżki przyznawane równo na każdy etat – zaznaczyła szefowa MSW. Wyjaśniła, że cała kwota zostanie podzielona na wszystkie służby, a następnie komendanci przekażą je podległym jednostkom. Na poziomie jednostek powiatowych, komendanci służb, po konsultacjach ze związkami zawodowymi, będą decydowali o kwocie podwyżki na poszczególne stanowiska.

Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg. Podwyżki otrzymają także pracownicy cywilni resortu spraw wewnętrznych. 

***

Przypomnijmy, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR (również żołnierze zawodowi) byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec „zamrażania” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej.

MSW chce motywować i zachęcać funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. strażakom, policjantom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom BOR przyznano wyższe dodatki za wysługę lat. Funkcjonariusze, którzy dłużej pozostaną w służbie, dostaną wyższe dodatki. W samym 2015 r. MSW uruchomiło na ten cel środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł. 

  • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji po Radzie Ministrów/fot. M. Śmiarowski/KPRM #1
  • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji po Radzie Ministrów/fot. M. Śmiarowski/KPRM #2
  • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji po Radzie Ministrów/fot. M. Śmiarowski/KPRM #3
  • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji po Radzie Ministrów/fot. M. Śmiarowski/KPRM #4
  • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji po Radzie Ministrów/fot. M. Śmiarowski/KPRM #5

Mapa serwisu