Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.08.2015

Gminy ostatecznie przechodzą na elektroniczny system rejestracji stanu cywilnego

Na zdjęciu: grafika Jak działa system rejestrów państwowych

Za niespełna miesiąc kończy się okres przejściowy, w którym gminy mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego w starym systemie papierowym. Kilkanaście gmin skorzystało z tego okresu przejściowego. Od 1 września wszystkie urzędy stanu cywilnego będą pracowały już w systemie elektronicznym. Dlatego specjalny zespół, złożony z pracowników MSW i COI, wspiera i będzie wspierać w terenie gminy, które zgłoszą ewentualne utrudnienia przy przechodzeniu na nowy system.   

Odpis aktu urodzenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego

1 marca br. ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP), który połączył w jeden system najważniejsze polskie rejestry. Tego samego dnia weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego.

Do 1 marca br. musieliśmy osobiście jechać do miejsca, w którym przechowywany był nasz akt (w przypadku aktu urodzenia miejscowość, w której przyszliśmy na świat). Dziś jesteśmy w ciągłym ruchu i często zmieniamy miejsce zamieszkania. Dla wielu z nas pozyskanie odpisu oznaczało konieczność długiej podróży i brania urlopu w pracy. Wraz z uruchomieniem nowego systemu SRP i tę sprawę można załatwić dużo łatwiej.

Dzięki wprowadzonym zmianom po 1 marca możemy udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego i poprosić o odpis. Jeśli nasz akt trzeba będzie wprowadzić do systemu, na odpis być może będzie trzeba poczekać kilka dni, ale nie będziemy musieli już nigdzie jeździć.

Okres przejściowy w rejestracji stanu cywilnego

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego zmieniła formę prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Wszystkie nowe zdarzenia z zakresu stanu cywilnego mają być ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym tj. Rejestrze Stanu Cywilnego. Dzięki zmianom powstała ogólnopolska baza aktów stanu cywilnego, która od 1 marca br. jest sukcesywnie uzupełniana. Dokumenty, które do tej pory miały postać papierową, będą przenoszone do systemu stopniowo, np. przy okazji dokonania zmian w akcie lub żądania wydania odpisu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin i dbając o dotychczasowy standard obsługi obywateli wprowadzono 6 miesięczny okres przejściowy. W tym czasie urzędy stanu cywilnego mogły alternatywne dokonywać określonych czynności w formie tradycyjnej, papierowej na podstawie dotychczasowych przepisów prawa. Zastosowanie tego przepisu było fakultatywne i uzależnione od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego. Zdecydowana większość z 2,5 tys. gmin w Polsce rozpoczęła od razu pracę w nowym systemie.

Od 1 marca br. w nowym Systemie Rejestrów Państwowych zarejestrowano: ponad 603 tysiące aktów urodzenia, 299 tysięcy aktów małżeństwa i ponad 191 tysięcy aktów zgonu.

MSW wspiera gminy w pracy w nowym systemie

Do zakończenia okresu przejściowego pozostał niecały miesiąc. Po 31 sierpnia br. rejestracja aktów stanu cywilnego będzie się odbywała wyłączanie elektronicznie - w rejestrze Baza Usług Stanu Cywilnego. MSW sprawdziło, że do 27 lipca br. na 2 tys. 299 urzędów stanu cywilnego 19 z nich nie zapisało żadnej zmiany w Bazie Usług Stanu Cywilnego SRP. To mniej niż jeden procent wszystkich urzędów stanu cywilnego w Polsce. Ministerstwo wystąpiło do urzędów wojewódzkich z prośbą o informacje o przyczynach niepodjęcia pracy w nowym systemie przez te urzędy stanu cywilnego. Urzędy, które nie zarejestrowały jeszcze żadnej zmiany w BUSC to zwykle małe gminy, w których jedna osoba wykonuje czynności z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Większość z urzędów stanu cywilnego niepracujących obecnie w BUSC zobowiązała się do uruchomienia pracy w systemie jeszcze w sierpniu, tak aby przed 1 września br. płynnie przejść na nowy sposób rejestracji.

Urzędy stanu cywilnego, w których pojawiają się utrudnienia związane z przejściem na nowy system, mogą skorzystać z pomocy zespołu złożonego z pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Centralnego Ośrodka Informatyki. Specjalnie utworzona grupa, wspiera i będzie wspierać w terenie gminy, które zgłoszą ewentualne kłopoty.

Mapa serwisu