Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.08.2015

Coraz więcej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Na zdjęciu: logo -  urząd do spraw cudzoziemców

Od początku roku Szef UdSC wydał 5774 decyzje, o 32% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (4382 w pierwszej połowie 2014 roku). Największy procentowy wzrost liczby wniosków dotyczył obywateli Syrii – czterokrotne zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku. Status uchodźcy uzyskało 30 Syryjczyków.

Do końca pierwszej połowy 2015 roku 5302 osoby wystąpiły o nadanie statusu uchodźcy, w tym 406 w ramach wznowienia postępowania. Wśród petentów najwięcej było obywateli Federacji Rosyjskiej (2774) i Ukrainy (1523), którzy łącznie stanowili ponad 81% wnioskodawców. Z pośród pozostałych narodowości dominują Gruzini (249 osób, 5% ogółu wniosków), Syryjczycy (225 osób, 4%) oraz Tadżykowie (142 osoby, 3%).

Urząd do Spraw Cudzoziemców odnotował siedemnastoprocentowy wzrost łącznej liczby wniosków, największy dotyczył – procentowo – obywateli Syrii (czterokrotne zwiększenie próśb o nadanie statutu uchodźcy, z 60 do 225). O 37% zwiększyła się liczba wniosków od obywateli Ukrainy, a o 11% od Rosjan. O 30% spadła natomiast liczba wniosków obywateli Gruzji (z 354 do 249).

Decyzje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczyły zarówno udzielenia ochrony, nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej oraz pobytu tolerowanego. Porównując pierwsze półrocze 2015 roku z analogicznym okresem w roku ubiegłym, odnotowano wzrost łącznej liczby wydanych decyzji.

Spośród wydanych 117 decyzji o nadaniu statusu uchodźcy najwięcej uzyskali obywatele Syrii - 30 osób, co stanowi 26% ogółu decyzji. Spośród obywateli innych krajów, najwięcej statusów uchodźców przyznano Egipcjanom (13%) i Irakijczykom (14%). Ochrony uzupełniającej, łącznie 102 decyzje, udzielono głównie Rosjanom (66 osób, 65% ogółu), Irakijczykom (20%) i Afgańczykom (6%). Pobyt tolerowany przyznano 65 obywatelom Federacji Rosyjskiej (74% z ogólnej liczby 88 decyzji), 9 Ormianom (10%) i 6 Gruzinom (7%).

Mapa serwisu