Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.08.2015

Szefowa MSW spotkała się z wojewodą małopolskim

Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska oraz wojewoda małopolski Jerzy Miller

Przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Ministrów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Teresa Piotrowska minister spraw wewnętrznych spotkała się z Jerzym Millerem, wojewodą małopolskim oraz pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Spotkanie szefowej MSW z wojewodą małopolskim i pracownikami Urzędu dotyczyło w szczególności funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych oraz spraw związanych z obsługą cudzoziemców.

Przypomnijmy, że System Rejestrów Państwowych na terenie kraju działa od 1 marca br. SRP połączył w jeden system najważniejsze polskie rejestry państwowe: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Dzięki tym zmianom możemy m.in. udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego i poprosić o dany odpis. Za dwa tygodnie kończy się okres przejściowy, w którym gminy mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego, obok elektronicznego, także nadal w starym systemie papierowym. Od 1 września br. wszystkie urzędy stanu cywilnego będą pracowały już wyłącznie w systemie elektronicznym - w rejestrze Baza Usług Stanu Cywilnego. Wojewoda małopolski podkreślił, że Kraków jest liderem w ilości spraw obsługiwanych poprzez SRP.

Podczas spotkania z minister spraw wewnętrznych wojewoda małopolski przedstawił także pozostałe sprawy związane z obsługą mieszkańców regionu. Poinformował m.in. o tym, że m.in. rośnie liczba wniosków składanych przez cudzoziemców o zezwolenie na pobyt. Pracownicy Wydziału ds. Obywatelskich i Cudzoziemców obok spraw związanych z legalizacją pobytu obywateli UE, zajmują się także m.in. wydawaniem zezwoleń na pobyt czasowy i stały. 

Mapa serwisu