Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.08.2015

Misja ekspercka Procesu Praskiego do Republiki Kazachstanu

Misja ekspercka Procesu Praskiego do Republiki Kazachstanu

Polska, jako kraj wiodący Procesu Praskiego, przewodniczyła misji eksperckiej krajów unijnych do Kazachstanu.

W spotkaniach, które odbywały się w dniach 18-21 sierpnia  ze strony unijnej wzięli udział przedstawiciele 4 państw Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie oraz członkowie Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej jako Sekretariat Procesu.

Stronę Kazachską reprezentowali: Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministesrtwo Zdrowia i Rozwoju Społecznego. Spotkania miały również miesjce w przedstawicielstwie UE, OBWE oraz UNHCR.

Misja ekspercka była okazją do wymiany informacji oraz dyskusji na temat profilu migracyjnego Kazachstanu. Wnioski ze spotkań zostaną wykorzystane w dalszej współpracy z Kazachstanem.

Proces Praski stanowi główne forum międzynarodowej współpracy Unii Europejskiej w dziedzinie migracji i azylu w kierunku wschodnim. W Procesie uczestniczy obecnie 50 państw (Unia Europejska-obszar Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Azja Centralna, Bałkany Zachodnie, Rosja i Turcja). Jego celem jest rozwijanie partnerstwa między uczestniczącymi państwami, promowanie współpracy i wymiany informacji oraz pogłębianie wzajemnego zaufania. Polska jest liderem Procesu Praskiego od grudnia 2010 r

Więcej informacji można znaleźć na stronie Procesu Praskiego: http://www.pragueprocess.eu oraz www.facebook.com/PragueProcess

Mapa serwisu