Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.09.2015

Wszystkie urzędy stanu cywilnego pracują w systemie elektronicznym w pełnym zakresie

Na zdjęciu: grafika System Rejestrów Państwowych

Zakończył się okres przejściowy, w którym gminy mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego w starym systemie papierowym. Od 1 września rejestracja stanu cywilnego odbywa się wyłącznie elektronicznie i jest prowadzona w rejestrze - Bazie Usług Stanu Cywilnego (BUSC).

Odpis aktu urodzenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego

1 marca br. ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP), który połączył w jeden system najważniejsze polskie rejestry. Tego samego dnia weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Dzięki zmianom powstał ogólnopolski rejestr stanu cywilnego, który od 1 marca jest sukcesywnie napełniany. Dokumenty, które do tej pory miały postać papierową, będą przenoszone do systemu stopniowo, np. przy okazji dokonania zmian w akcie lub żądania wydania odpisu.

Do 1 marca br. musieliśmy osobiście jechać do miejsca, w którym przechowywany był nasz akt (w przypadku aktu urodzenia miejscowość, w której przyszliśmy na świat). Dla wielu z nas pozyskanie odpisu oznaczało konieczność długiej podróży i brania urlopu w pracy. Wraz z uruchomieniem nowego systemu SRP i tę sprawę można załatwić dużo łatwiej. Dzięki wprowadzonym zmianom po 1 marca możemy udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego i poprosić o odpis. Jeśli nasz akt trzeba będzie wprowadzić do systemu, na odpis być może będzie trzeba poczekać kilka dni, ale nie będziemy musieli już nigdzie jeździć.

Od marca do czerwca urzędy stanu cywilnego przeniosły do rejestru ponad 560 tys. aktów stanu cywilnego, w tym ok. 500 tys. to akty urodzenia i małżeństwa. Akty, które zostały już wprowadzone możemy odbierać „od ręki” w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

Koniec okresu przejściowego w rejestracji stanu cywilnego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin i dbając o dotychczasowy standard obsługi obywateli wprowadzono 6 miesięczny okres przejściowy. W tym czasie urzędy stanu cywilnego mogły alternatywne dokonywać określonych czynności w formie tradycyjnej, papierowej na podstawie dotychczasowych przepisów prawa. Zastosowanie tego przepisu było fakultatywne i uzależnione od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego. Zdecydowana większość urzędów stanu cywilnego w Polsce od razu rozpoczęła pracę w nowym systemie. Niektóre gminy - wykorzystując okres przejściowy - przeszły na system elektroniczny częściowo. Oznacza to, że stosowały system mieszany np. rejestrację zgonów prowadziły już w rejestrze Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC), natomiast poza BUSC (w formie papierowej) dokonywały rejestracji np. urodzeń. Od dziś wszystkie urzędy stanu cywilnego pracują w systemie elektronicznym w pełnym zakresie.

Priorytetem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych było płynne przejście urzędów stanu cywilnego na nowy sposób rejestracji. Dlatego podczas okresu przejściowego MSW na bieżąco monitorowało stopień przechodzenia urzędów stanu cywilnego na nowy system. Urzędy, w których pojawiały się utrudnienia związane z koniecznością ostatecznego przejścia na nowy system, mogły skorzystać z pomocy zespołu złożonego z pracowników m.in. Centralnego Ośrodka Informatyki MSW. Z danych przekazanych przez COI MSW wynika, że dotychczas w związku z zakończeniem okresu przejściowego nie odnotowano zakłóceń w funkcjonowaniu systemu.

Od 1 marca br. w nowym Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) zarejestrowano: 712 tys. aktów urodzenia, 365,5 tys. aktów małżeństwa i 224,5 tys. aktów zgonu.

 

Mapa serwisu