Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.09.2015

Policjanci z obwodu wołyńskiego otrzymają 38 nowych samochodów

Na zdjęciu: samochody dla ukraińskiej policji

38 samochodów osobowo-terenowych trafi do policji z obwodu wołyńskiego. Samochody przeznaczone będą do zadań patrolowych, interwencyjnych, pościgowych czy operacyjnych. Łączna wartość zakupionych aut to 5 mln 600 tys. zł. W uroczystości przekazania aut weźmie udział wiceminister MSW Grzegorz Karpiński.

Uroczyste przekazanie radiowozów odbędzie się 2 września (środa) na Placu Zamkowym w Łucku. Tamtejsi policjanci otrzymają 38 terenowo-osobowych marki ISUZU  wraz z wyposażeniem. W autach znajdą m.in. kamery cyfrowe i termowizyjne, aparaty fotograficzne czy walizki kryminalistyczne. Sprzęt przeznaczony jest do zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz przemytu (ludzi, zwierząt i papierosów).

Łączna wartość zakupionych przez stronę polską aut i wyposażenia wyniosła 5 mln 600 tys. zł. Zakup realizowany jest w ramach projektu „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Dofinansowanie pochodzi z „Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013” Unii Europejskiej.

Polsko-ukraiński projekt poprawy bezpieczeństwa 

Priorytetem projektu „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” jest ograniczenie przestępczości na granicy polsko-ukraińskiej oraz terenach przygranicznych. W jego ramach przeszkolono 100 funkcjonariuszy z Lubelszczyzny i obwodu wołyńskiego zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Policjanci zostali także wyposażeni w sumie w 80 samochodów (42 trafiło do KWP w Lublinie, a kolejne 38 otrzyma łucka policja).

Projekt to także okazja do zacieśnienia współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie a Zarządem MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim. Podczas spotkań policjanci z obu państw wymienili się doświadczeniami w zakresie zwalczania przestępstw oraz ustalili wspólne metody działania.

Warsztaty przyczyniły się także do nawiązania wielu kontaktów, które ułatwią codzienną komunikację pomiędzy policjantami. W przyszłości przełoży się to na efektywniejsze współdziałanie w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, czy wzajemnej wymiany informacji o ewentualnych zagrożeniach.

Kolejna edycja programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 umożliwia jednostkom policji z obu państw – i innym służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa – ponowne ubieganie się o dofinansowanie. W ramach nowego Programu na lata 2014-2020 kontynuowane będą projekty poprawy bezpieczeństwa oraz realizowane będą nowe, związane z mobilnością i migracjami. Na ten cel przeznaczono 55 milionów euro (w ramach otwartych naborów wniosków).

Mapa serwisu