Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.09.2015

Minister Teresa Piotrowska na Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska w Senacie

- Prawie 200 osób polskiego pochodzenia ewakuowanych w styczniu z Donbasu rozpoczęło samodzielne życie w Polsce. Udało się to dzięki zaangażowaniu wielu instytucji. Pomoc zaoferowały samorządy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Za to wsparcie jestem im ogromnie wdzięczna – powiedziała minister Teresa Piotrowska na Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

We wtorek w Senacie minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska przedstawiła informacje o sytuacji osób z Donbasu, które przebywają w Polsce. Szefowa MSW podsumowała program adaptacji osób polskiego pochodzenia z obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie.

Przypomniała, że w styczniu do Polski przyleciało w sumie 76 rodzin. Wśród nich było 55 dzieci. Wszyscy zamieszkali tymczasowo w ośrodkach Caritas w Rybakach i rządowym w Łańsku.

- Założono, że okres pobytu w ośrodkach osób ewakuowanych z Donbasu zostanie wykorzystany przede wszystkim na przeprowadzenie procedur legalizacyjnych umożliwiających dalszy pobyt na terytorium RP oraz naukę języka polskiego i kursów orientacji kulturowej, w tym doradztwa zawodowego pod kątem przygotowania ww. osób do warunków życia oraz  pracy w Polsce – poinformowała szefowa MSW podczas posiedzenia komisji.

Osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy przez okres 6 miesięcy miały zapewniony pobyt w ośrodkach i całodzienne wyżywienie. W tym czasie ewakuowani przeszli aklimatyzację, uczyli się języka polskiego i przygotowywali do osiedlenia w Polsce. Dzieci poszły do przedszkoli oraz szkół.

Równocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zbierało oferty pomocy w specjalnym banku ofert. W jego ramach, swoją pomoc, w postaci mieszkania czy pracy, zaoferowały samorządy, przedsiębiorcy, organizacje oraz osoby indywidualne.

Po okresie adaptacji i załatwieniu spraw formalno-prawnych, rodziny sukcesywnie opuszczały ośrodki. Z racji tego, że dzieci chodziły do szkoły, największa grupa osób wyjechała wraz z zakończeniem roku szkolnego.

- Z końcem pobytu osób ewakuowanych w ośrodkach w Łańsku i Rybakach wszystkim rodzinom została przedstawiona oferta warunków do osiedlenia się na terytorium Polski. Obecnie wszystkie rodziny znajdują się już w miejscach docelowego zamieszkania – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Rodziny, które opuściły ośrodki, zamieszkały w lokalach zaproponowanych przez władze miejskie i w mieszkaniach wynajmowanych m.in. w Nowym Sączu, Warszawie, Szczecinie, Wałbrzychu, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy.

W trakcie posiedzenia, członkowie Komisji mogli zapoznać się z podziękowaniami przedstawiciela rodzin ewakuowanych z Donbasu.

– Jesteśmy szczególnie wdzięczni, że nie odbierano nas jako cudzoziemców, ale jako Polaków, tylko urodzonych w innym kraju. Odbieraliśmy jako ogromny zaszczyt zainteresowanie naszym pobytem i dalszym losem ze strony najwyższych osób państwa polskiego, które utrzymywały z nami stały kontakt – napisała w liście Walentyna Staruszko, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu. – Pragnę podziękować wszystkim Polakom, którzy podzielili się z nami odzieżą, zabawkami dla dzieci, książkami, a co najważniejsze – ciepłem swoich serc – dodała.

 Walentyna Staruszko podziękowała również zaangażowanym w pomoc samorządom i instytucjom. Poprosiła także o dalsze wsparcie dla osób w podeszłym wieku lub chorych, które nie mają możliwości zapracowania na swoje utrzymanie.

- Wierzę, że wszystko u nich ułoży się dobrze – powiedziała prezes Towarzystwa. Jednocześnie dodała, że jej zdaniem „żaden kraj nie zrobił dla swoich ziomków tyle, co zrobiła i wciąż robi Polska”.

Mapa serwisu