Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.09.2015

Misja ekspercka Procesu Praskiego do Republiki Uzbekistanu

Na zdjeciu: uczestnicy spotkania w ramach Procesu Praskiego

Polska, jako kraj wiodący Procesu Praskiego, uczestniczyła w misji eksperckiej krajów unijnych do Uzbekistanu. Misja ekspercka była okazją do wymiany informacji oraz dyskusji na temat profilu migracyjnego Uzbekistanu. Wnioski ze spotkań zostaną wykorzystane w dalszej współpracy  z tym krajem w ramach Procesu Praskiego.

W spotkaniach, które odbywały się w dniach 24-26 sierpnia br.  wzięli udział przedstawiciele 4 państw Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego oraz  Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej jako Sekretariat Procesu. Misja ekspercka była kontynuacją przeprowadzonej wcześniej w Kazachstanie w ramach Bazy wiedzy Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego.

Stronę uzbecką reprezentowali: Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia. Eksperci  odbyli  spotkania z Ministrem Pracy, wiceministrem Zdrowia, a także szefami agend państwowym oraz dyrektorami odpowiednich departamentów ministerstw zajmujących się kwestiami migracji. Spotkania miały również miejsce w przedstawicielstwie UE oraz OBWE.

Proces Praski stanowi główne forum międzynarodowej współpracy Unii Europejskiej w dziedzinie migracji i azylu w kierunku wschodnim. W Procesie uczestniczy obecnie 50 państw (Unia Europejska-obszar Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Azja Centralna, Bałkany Zachodnie, Rosja i Turcja). Jego celem jest rozwijanie partnerstwa między uczestniczącymi państwami, promowanie współpracy i wymiany informacji oraz pogłębianie wzajemnego zaufania. Polska jest liderem Procesu Praskiego od grudnia 2010 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Procesu Praskiego: http://www.pragueprocess.eu oraz www.facebook.com/PragueProcess

Na zdjeciu: uczestnicy spotkania w ramach Procesu Praskiego

Mapa serwisu