Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.09.2015

Straż Graniczna nie odnotowuje zwiększonego napływu uchodźców

straż graniczna

Jeszcze w 2014 roku wzmocniono procedury współdziałania służb i instytucji na wypadek ewentualnego napływu większej liczby uchodźców. Działania te wypracowano w związku z konfliktem na Ukrainie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, opracowane procedury działania zostaną przeniesione ze wschodniej części Polski na południe kraju.

W styczniu 2014 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w związku z kryzysem ukraińskim, poleciło Straży Granicznej i Urzędowi ds. Cudzoziemców przygotowanie i bieżącą aktualizację planu działań, na wypadek masowej migracji obywateli Ukrainy do Polski.

Plan działania zawiera m.in. organizację przyjmowania, transportu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców czy uchodźców. Dodatkowo określono procedury współpracy wszystkich podmiotów resortu spraw wewnętrznych z administracją terenową i Siłami Zbrojnymi. Dokument określa zarówno zadania, jak i przeznaczone do ich realizacji siły i środki Straży Granicznej, UdsC, Policji, PSP i wojska.

Wypracowane plany działania oraz współpracę służb i instytucji sprawdzono także podczas największych od lat 70-tych Ćwiczeniach Służb MSW, które odbyły się w kwietniu 2014 roku w okolicach Radomia. Straż Graniczna oraz inne służby wiedzą, w jaki sposób je wdrażać, również w innych częściach Polski. Są także gotowe, by przenieść te procedury z naszej wschodniej granicy na południową.

Przypomnijmy również, że kontrola legalności pobytu cudzoziemców w Polsce to stałe zadanie Straży Granicznej. Formacja dysponuje odpowiednią liczbą funkcjonariuszy. Dodatkowo, gdyby zaszła taka konieczność, Komendant Główny SG może skierować dodatkowe siły i środki w postaci nieetatowych pododdziałów odwodowych znajdujących się w Komendach Oddziałów. Ma również możliwość wykorzystania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendanta Głównego SG.

Podkreślamy, że służby podległe MSW uważnie monitorują sytuację, zachowując gotowość na ewentualne przyjęcie zwiększonej liczby osób poszukujących ochrony. Nasi pogranicznicy są również w stałym kontakcie z sąsiednimi funkcjonariuszami. Zaznaczamy, że w chwili obecnej nie ma potrzeby podejmowania nadzwyczajnych działań na południu kraju, a Straż Graniczna nie odnotowuje zwiększonego napływu uchodźców. Sytuacja jest jednak na bieżąco monitorowana. 

Mapa serwisu