Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.09.2015

Kampania informacyjna przeciwko przestępstwom „na wnuczka” i „na policjanta”

Na zdjęciu: ulotka przygotowana przez MSW

MSW, policja i Poczta Polska rozpoczęły kampanię informacyjną poświęconą oszustwom „na wnuczka” i „na policjanta”. W ramach akcji wydrukowano 4,5 tys. plakatów i 225 tys. ulotek. Materiały te będą rozpowszechniane wśród starszych osób poprzez placówki Poczty Polskiej.

Oszuści "na wnuczka" i "na policjanta" wciąż wykorzystują ufność starszych osób. Przestępcy działający tymi metodami, wyłudzają pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, ojców i wujków. W 2014 roku w całej Polsce policjanci odnotowali 1 947 przestępstw tego typu. Straty poniesione w ich wyniku sięgnęły 19 mln złotych!

Przy tego rodzaju oszustwach bardzo ważna jest profilaktyka. Dlatego MSW, policja i Poczta Polska podpisały porozumienie – w ramach akcji informacyjnej, MSW z pomocą Komendy Stołecznej Policji, przygotowało 4,5 tys. plakatów i 225 tys. ulotek dotyczących metod „na wnuczka” i „na policjanta”.

Materiały zostały przekazane do 4 500 placówek pocztowych w całym kraju (po 1 plakacie i 50 ulotek na placówkę). Plakaty są eksponowane w widocznych miejscach na terenie obiektów, a ulotki rozdawane przez pracowników poczty starszym osobom. 

Materiały informacyjne dla seniorów

Plakaty i ulotki zawierają opis działania oszustów oraz wskazówki, jak się przed nimi ustrzec. Informują również, że w ostatnim czasie przestępcy zmodyfikowali metodę „na wnuczka” i podszywają się pod policjantów. Informują wtedy, że prowadzona jest tajna akcja, w której niezbędne jest wsparcie finansowe seniorów. Przestępcy próbują także wyłudzać pieniądze metodą „na wyjątkową okazję”. Rozmówca przekonuje wtedy, że jest okazja do zarobienia dużych pieniędzy, ale najpierw trzeba zainwestować własne środki.

MSW, policja oraz Poczta Polska, poprzez akcję informacyjną, apelują do seniorów, by nigdy nie przekazywali pieniędzy nieznajomym osobom i nie podpisywali niezrozumiałych dokumentów. Gdy natomiast odbiorą podejrzany telefon, powinni jak najszybciej poinformować o tej sytuacji funkcjonariuszy, dzwoniąc na 112 lub 997.

Przestępstwa metodą „na wnuczka” i „na policjanta”

Z policyjnych danych wynika, że najczęściej ofiarami przestępców padają osoby powyżej 70. roku życia. Stanowią one ponad połowę osób pokrzywdzonych. Częściej są to kobiety, niż mężczyźni. Zazwyczaj do przestępstw „na wnuczka” i „na policjanta” dochodzi w dużych aglomeracjach miejskich.

Policja stale informuje o zagrożeniu, na jakie oszuści narażają osoby starsze. Z policyjnych obserwacji wynika, że coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia. Dzięki temu coraz częściej przestępcom nie udaje się oszukać kolejnych osób, do których telefonują i usiłują wyłudzić pieniądze. W pierwszym półroczu 2015 roku policjanci odnotowali 1 572 próby wyłudzenia pieniędzy tymi metodami. W ponad tysiącu przypadków zakończyło się na usiłowaniu. Dokonano 562 oszustw, w tym „na policjanta” – 401, a „na wnuczka” – 161. Łączne straty wyniosły ponad 17,5 mln. złotych. Zatrzymano 137 sprawców.

 

Mapa serwisu