Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.09.2015

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie

Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców

- Działania polskiego rządu od początku narastającego kryzysu migracyjnego cechuje podejście solidarne i odpowiedzialne – powiedziała szefowa MSW Teresa Piotrowska na  wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji ds. UE i spraw wewnętrznych.

Szefowa MSW podczas wystąpienia podkreśliła, że Polska w swojej historii była solidarna, potrafiła przy otwartości i zaangażowaniu Polaków, pomagać innym. - Dlatego, że sami wielokrotnie w najtrudniejszych momentach doświadczaliśmy solidarności od innych państw i narodów. Chcąc liczyć w przyszłości na solidarność, musimy być solidarni dziś – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Minister Teresa Piotrowska przypomniała, że w czasie działań wojennych na terenie Czeczenii odnotowaliśmy już zwiększony napływ osób szukających w naszym kraju schronienia. Wtedy liczba osób zgłaszających się po azyl dochodziła do kilkudziesięciu dziennie.

Przygotowania do przyjęcia uchodźców

Minister Teresa Piotrowska poinformowała, że już w marcu 2014 r., analizując sytuację na Ukrainie MSW przygotowało „Plan Działania w zakresie organizacji, przyjmowania, transportu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców z Ukrainy”. Właśnie takie procesy można było przewidywać w tamtym czasie. I już wtedy, przygotowując pełną bazę ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców, zakładane były różne warianty ewentualnego przyjęcia uchodźców.

- Plan określa organizację przyjmowania, transportu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców i uchodźców. W planie znajdują się również procedury współpracy wszystkich podmiotów resortu spraw wewnętrznych z administracją terenową i Siłami Zbrojnymi – powiedziała szefowa MSW. Minister Teresa Piotrowska podkreśliła, że Straż Graniczna i inne służby są gotowe, by przenieść te procedury z naszej wschodniej granicy na południową.

Wszystkie działania w obszarze związanym z przyjęciem uchodźców będą, decyzją premier Ewy Kopacz, koordynowane przez Międzyresortowy Zespół ds. Przesiedleń i Relokacji Uchodźców z udziałem resortów właściwych, przedstawicieli służb, samorządu i organizacji społecznych.

Właściwa polityka powrotowa i bezpieczeństwo krajów przyjmujących

Minister Teresa Piotrowska przypomniała, że Polska stawia konkretne warunki, które Europa powinna solidarnie przyjąć i wypełnić w kontekście imigrantów. Po pierwsze, kluczowym komponentem jest właściwa polityka powrotowa. Musimy w Unii Europejskiej określić listę krajów bezpiecznych, do których będziemy konsekwentnie odsyłać imigrantów, aby móc skutecznie pomoc tym naprawdę potrzebującym. - Polski nie stać na przyjmowanie imigrantów ekonomicznych. Chcemy przede wszystkim ratować tych, których życie i zdrowie są bezpośrednio zagrożone – podkreśliła minister spraw wewnętrznych.

Wszystkie kraje członkowskie muszą zabezpieczyć zewnętrzne granice UE. - Nie możemy sprawiać wrażenia, że UE utraciła kontrolę nad swoimi granicami. Zastrzegamy więc sobie pełną kontrolę nad procesem weryfikacji przybyłych pod kątem bezpieczeństwa tak, aby być pewnym, że nie mają złych intencji wobec krajów, które zaoferują im pomoc – zapowiedziała minister Teresa Piotrowska.

Szacuje się, że tylko w pierwszej połowie 2015 r. do Grecji dotarło 260 tys. osób, a do Włoch 120 tys. Można zaobserwować, że aktualnie dominujący jest szlak z Turcji do Grecji, natomiast spada liczba osób przybywających szlakiem z Libii do Włoch. O ile do Grecji przybywają głównie osoby z Syrii, czy Afganistanu, to szlakiem „włoskim” do Europy dostają się obywatele państw afrykańskich. UNHCR zakłada, że około 50 proc. osób docierających do Włoch to imigranci ekonomiczni.

Plan KE przewiduje, że presja uchodźców na granice zewnętrzne Unii „przez jakiś czas jeszcze nie zmaleje”. Kraje takie jak Grecja, czy Włochy, mimo wsparcia Agencji FRONTEX, nie są w stanie jednocześnie ochraniać granic zewnętrznych UE oraz przyjmować uchodźców i opiekować się nimi. Dlatego plan zakłada, że opiekę nad uchodźcami przejmą także inne kraje UE. Pozwoli to Włochom i Grekom na skupieniu się przede wszystkim na ochronie zewnętrznej granicy UE. Elementem planu jest również wzmocnienie działań w ramach polityki zagranicznej UE, tak aby ograniczyć migrację do Europy oraz wzmocnienie walki z przemytnikami ludzi.

W poniedziałek Rada JHA w Brukseli

Pierwszy plan Komisji Europejskiej zakładał podział 40 tys. osób przy jednoczesnym zachowaniu zasady dobrowolności i pełnej kontroli państwa przyjmującego nad tym, kto przyjeżdża. W ramach tego planu Polska zadeklarowała przyjęcie 2 tys. uchodźców – 1100 osób w ramach relokacji i 900 osób w ramach przesiedleń.

Nowy plan przewiduje przyjęcie 120 tys. osób w ramach przesiedleń, z czego do Polski miałoby trafić 9 tys. 287 uchodźców. Wiceszef MSW Piotr Stachańczyk podkreślił, że w sprawie nowego podziału uchodźców Polska nie złożyła jeszcze żadnego oświadczenia. – Trwa analiza dokumentów i materiałów przesłanych nam wczoraj przez Komisję Europejską. Kolejne dokumenty otrzymamy w niedzielę. Natomiast w poniedziałek odbędzie się dyskusja na posiedzeniu Rady JHA w Brukseli – powiedział minister Piotr Stachańczyk.

W pierwszej połowie tego roku na terenie Unii Europejskiej oraz m.in. Szwajcarii i Norwegii 434 tys. osób złożyło wnioski o nadanie statusu uchodźcy. Najwięcej wniosków, bo prawie 172 tys. złożono w Niemczech, a w dalszej kolejności m.in. na Węgrzech i we Francji.

 

 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #2
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #3
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #4
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #5
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #6
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #7
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #8
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #9
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #10
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #11
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #12
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #13
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #14
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #15
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #16
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #17
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #18
 • Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia sejmowych komisji spraw wewn. i ds. UE w sprawie uchodźców #19

Mapa serwisu