Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 13.09.2015

Jadąc do Niemiec, pamiętaj o paszporcie lub dowodzie osobistym

Przejście graniczne
fot. ADAM BOROWY/REPORTER

W niedzielę szef niemieckiego MSW Thomas de Maizière poinformował stronę polską o wprowadzeniu tymczasowej kontroli na naszej zachodniej granicy. W związku z tym przypominamy, że obywatele polscy podróżujący do Niemiec, powinni posiadać przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

Niemcy poinformowali również, że tymczasowa kontrola graniczna ma dotyczyć zwłaszcza granicy niemiecko-austriackiej i służby graniczne będą skoncentrowane przede wszystkim w tamtym regionie.

Obywatele Unii Europejskiej, w tym obywatele Polski, mogą przekraczać granicę na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo tj. paszportu lub dowodu osobistego. Pozostali podróżni – obywatele państw trzecich - są zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo do legalnego pobytu i przejazdu przez terytorium państw strefy Schengen.

Pamiętaj o dowodzie lub paszporcie

W związku z decyzją strony niemieckiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że może się zdarzyć, że również Polacy podczas przekraczania granicy zostaną poproszeni o dokumenty. Dlatego należy pamiętać, by mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

Niemcy przywracają kontrolę graniczną w tym roku po raz drugi. Po raz pierwszy miało to miejsce od 26 maja do 15 czerwca br. i było związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu G7.

Polska kontrolę graniczną przywracała dwukrotnie. Pierwszy raz w 2012 r. podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, a drugi raz w 2013 r. podczas odbywającej się w Warszawie Konferencji Klimatycznej ONZ.

Możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej wynika z prawa unijnego, tj. Kodeksu Granicznego Schengen. Ustanowił on wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice wewnętrzne strefy Schengen, w tym zasady prowadzenia kontroli granicznej w przypadku jej przywrócenia.

Kwestia przywrócenie tymczasowej kontroli na niemieckich granicach, będzie poruszana na poniedziałkowym spotkaniu szefów MSW państw UE w Brukseli.

Straż Graniczna monitoruje sytuację

Decyzja niemieckiego MSW jest związana z falą imigrantów, którzy próbują przedostać się do Niemiec. 

Polska Straż Graniczna cały czas monitoruje sytuacje na granicy. Pogranicznicy współpracują ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami i wymieniają się informacjami. Straż Graniczna dysponuje odpowiednią liczbą funkcjonariuszy, by w razie potrzeby wzmocnić zabezpieczenie granicy. Strażnicy będą podejmować działania adekwatne do sytuacji.

Przypominamy, że jeszcze w 2014 r. wzmocniono procedury współdziałania służb i instytucji na wypadek ewentualnego napływu większej liczby uchodźców. Działania te wypracowano w związku z konfliktem na Ukrainie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, opracowane procedury działania zostaną przeniesione ze wschodniej części Polski na południe kraju.

Mapa serwisu