Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.09.2015

Minister Teresa Piotrowska: ocena sytuacji na granicach

słupek graniczny

Zgodnie z zapowiedzią premier Ewy Kopacz, szefowa MSW Teresa Piotrowska rozpoczęła sprawdzanie sytuacji na granicach. Jutro minister spraw wewnętrznych przedstawi informację na temat inspekcji na posiedzeniu Rady Ministrów.

Szefowej MSW towarzyszy komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. Dominik Tracz. Minister Teresa Piotrowska podczas inspekcji oceni sytuację na miejscu, a także sprawdzi przygotowanie Straży Granicznej do ewentualnego napływu imigrantów.

Straż Graniczna cały czas monitoruje sytuacje na granicy. Pogranicznicy współpracują ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami i wymieniają się informacjami. Sytuacja jest dynamiczna, ale w tym momencie na polskich granicach jest spokojnie. Straż Graniczna dysponuje odpowiednią liczbą funkcjonariuszy, by w razie potrzeby wzmocnić zabezpieczenie granicy. Strażnicy będą podejmować działania adekwatne do sytuacji.

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska przekaże pełną informacje o sytuacji na granicy na jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Premier Ewa Kopacz zadeklarowała, że w razie otrzymania informacji o jakimkolwiek zagrożeniu dla Polski, polskie granice zostaną objęte kontrolą.

Przypominamy, że jeszcze w 2014 r. wzmocniono procedury współdziałania służb i instytucji na wypadek ewentualnego napływu większej liczby uchodźców. Działania te wypracowano w związku z konfliktem na Ukrainie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, opracowane procedury działania zostaną przeniesione ze wschodniej części Polski na południe kraju.

Mapa serwisu