Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.09.2015

Piotr Stachańczyk: zasady rozdziału 120 tys. uchodźców nie powinny opierać się na zasadzie automatyczności

Piotr Stachańczyk

Uszczelnienie granic zewnętrznych UE, rozróżnienie między uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi oraz weryfikacja uchodźców pod kątem bezpieczeństwa państwa przyjmującego to główne postulaty, które strona polska przedstawiła podczas nadzwyczajnej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Polska delegacja podkreśliła, że działania polskiego rządu od początku narastającego kryzysu migracyjnego cechuje podejście solidarne i odpowiedzialne.

Przedstawiciele Polski obecni podczas spotkania podkreślili, że będziemy solidarni w przyjmowaniu uchodźców, tylko musi być to solidarność odpowiedzialna, na miarę możliwości naszego kraju.

- Włożyliśmy dużo wysiłku i pracy w konkluzje [po spotkaniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych]. Pozostały pewne wątpliwości, nie byliśmy w stanie poprzeć jednego z rozwiązań dotyczącego wprost określania zasad rozdziału 120 tys. uchodźców. Uważamy, że te zasady nie powinny opierać się na zasadzie automatyczności – powiedział po spotkaniu Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW - To oczywiście nie oznacza końca dyskusji na ten temat. Następna Rada, która odbędzie się 8 października będzie musiała podjąć formalną decyzję i my uważamy, że w projekcie decyzji są duże możliwości elastyczności. (…) W tym momencie nie widzieliśmy możliwości poparcia, ale widzimy możliwości – zgodnego z tym co powiedziała Pani Premier -  dojścia do porozumienia w ciągu najbliższego miesiąca – dodał wiceminister.

Pozostały pewne wątpliwości, nie byliśmy w stanie poprzeć jednego z rozwiązań dotyczącego wprost określania zasad rozdziału 120 tys. uchodźców. Uważamy, że te zasady nie powinny opierać się na zasadzie automatyczności

Piotr Stachańczyk

Postulujemy uszczelnienie zewnętrznych granic UE i precyzyjne rozróżnienie między uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi - na przyjęcie których nas nie stać. Chcemy przede wszystkim ratować tych, których życie i zdrowie są bezpośrednio zagrożone. Ponadto strona polska podkreśliła, że kluczową kwestią jest bezpieczeństwo zarówno państwa jak i naszych obywateli. Dlatego chcemy mieć pełną kontrolę nad procesem weryfikacji przybyłych osób pod kątem bezpieczeństwa tak, aby być pewnym, że nie mają złych intencji wobec krajów, które zaoferują im pomoc.

- Nie możemy się zgodzić na to, żeby decyzje były nam w tak ważnych sprawach narzucane, mimo pełnego zrozumienia tego co się dzieje. My wspieramy UE tam gdzie tylko możemy, wysyłamy do FRONTEXu bardzo dużą liczbę funkcjonariuszy i sprzętu, wspieramy także środkami finansowymi. Są jednak pewne granice, przedstawiane wielokrotnie przez Panią Premier, na których przekroczenie my się zgodzić nie możemy – dodał Piotr Stachańczyk.

Chcemy mieć jak największą kontrolę nad całym tym procesem. Na dzisiejszym spotkaniu Polska potwierdziła swoją decyzję z lipca o przyjęciu do naszego kraju 2 tysięcy uchodźców. 

Mapa serwisu