Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.09.2015

Aktualnie nie ma potrzeby podejmowania nadzwyczajnych działań na granicach RP

Służby podległe MSW uważnie monitorują sytuację na granicach, zachowując gotowość na ewentualne przyjęcie zwiększonej liczby osób poszukujących ochrony.

slupek graniczny

Służby podległe MSW uważnie monitorują sytuację na granicach, zachowując gotowość na ewentualne przyjęcie zwiększonej liczby osób poszukujących ochrony. – Jednak aktualnie nie ma potrzeby podejmowania nadzwyczajnych działań na południu kraju i w pozostałych oddziałach Straży Granicznej - powiedziała minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska.

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią premier Ewy Kopacz, szefowa MSW Teresa Piotrowska sprawdziła sytuację na zachodniej, południowej i wschodniej granicy Polski. Informacja na temat inspekcji został przedstawiona szefowej rządu na posiedzeniu Rady Ministrów.

Minister Teresa Piotrowska: ocena sytuacji na granicach

Minister Teresa Piotrowska podczas sprawdzania sytuacji na granicach RP odebrała raporty od komendantów poszczególnych oddziałów Straży Granicznej (Nadodrzańskiego OSG, Nadbużańskiego OSG i Śląsko-Małopolskiego OSG). – W związku z sytuacją migracyjną w Europie, bezpieczeństwo granic nabiera priorytetowego charakteru. Adekwatne działania na tym odcinku to gwarancja bezpieczeństwa i stabilności kraju. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że z tego obowiązku zapewnienia odpowiedniej ochrony Polakom wywiązujemy się właściwie – powiedziała minister spraw wewnętrznych.

Szefowa MSW poinformowała, że sytuacja na granicach RP jest stabilna. Ruch graniczny utrzymuje się na podobnym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost zaledwie o 4 proc.). – Dlatego nie zachodzi konieczność dodatkowego wzmocnienia w oddziałach ochraniających zewnętrzną granicę UE – oceniła minister Teresa Piotrowska.

Minister Teresa Piotrowska zapewniła, że Straż Graniczna na bieżąco monitoruje sytuację migracyjną na południu Europy. - Zgodnie z wytycznymi komendanta głównego Straży Granicznej, zintensyfikowano działania w bezpośredniej ochronie granicy – powiedziała szefowa resortu spraw wewnętrznych.

Skuteczna kontrola wjazdu na terytorium RP

Podczas inspekcji granic, minister Teresa Piotrowska była m.in. na przejściu granicznym w Terespolu. Na tym odcinku niemal każdego dnia dochodzi do prób przekroczenia granicy przez większe grupy cudzoziemców. Tylko w poniedziałek (14 września br.) do Terespola z Brześcia przyjechały pociągiem 263 osoby, spośród których 180 otrzymało decyzję administracyjną o odmowie wjazdu na terytorium RP, z czego 160 otrzymało tę decyzję po raz kolejny. Przyjęto 20 wniosków o nadanie statusu uchodźcy w RP, obejmujących 83 osoby.

Przejście graniczne w Terespolu jest miejscem, w którym składana jest największa liczba wniosków o status uchodźcy oraz w którym wydaje się najwięcej decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP. W tym roku w tej placówce złożono niemal 1,7 tys. wniosków o status uchodźcy (co stanowi 54 proc. wszystkich wniosków złożonych w Polsce). Wnioskami tymi objęto 4,5 tys. osób. W tym samym czasie w Terespolu odmówiono wjazdu ponad 12,6 tys. cudzoziemcom (co stanowi 40 proc. wszystkich odmów).

- Te dane wskazują na skuteczność naszych działań w zakresie kontroli wjazdu na terytorium RP, a tym samym na odpowiednie zabezpieczenie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej – podkreśliła szefowa MSW.

Działania na granicy ze Słowacją i Czechami

Minister Teresa Piotrowska poinformowała, że w obecnej chwili realizowane jest jedynie wzmocnienie na odcinku Bieszczadzkiego OSG (na odcinku z Ukrainą) i Śląsko-Małopolskiego OSG (pogranicze polsko-czesko-słowackie). Kontynuowanie działań przy granicach z Czechami i Słowacją jest podstawowym elementem zapobiegającym ryzyku nielegalnej migracji od strony południowej.

Polska jeszcze w 2014 r. wzmocniła procedury współdziałania służb i instytucji na wypadek ewentualnego napływu większej liczby uchodźców. Działania te wypracowano w związku z konfliktem na Ukrainie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, opracowane procedury działania zostaną przeniesione ze wschodniej części Polski na południe kraju.

W ramach wizyty w placówce SG w Bielsku-Białej, której obszar działania obejmuje odcinek granicy z Czechami i Słowacją, szefowa MSW zapoznała się z przygotowaniem Straży Granicznej do działań na wypadek zatrzymania dużej grupy cudzoziemców. Ponadto pogranicznicy przedstawili zakres współpracy ze służbami czeskimi i słowackimi.

Wprowadzenie kontroli granicznej przez Niemcy

Minister Teresa Piotrowska odniosła się również do decyzji Republiki Federalnej Niemiec o wprowadzeniu tymczasowej kontroli na granicach. – Kwestia ta nie wpływa na bieżące wykonywanie zadań przez polskie służby i ruch na granicy odbywa się płynnie – podkreśliła szefowa MSW. W ramach wizyty na granicy zachodniej minister Teresa Piotrowska sprawdzała sytuację w placówce w Zgorzelcu.

W związku z decyzją strony niemieckiej, może się zdarzyć, że również Polacy podczas przekraczania granicy zostaną poproszeni o dokumenty. Dlatego należy pamiętać, by mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

Mapa serwisu