Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.09.2015

Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce

Uchodźcy w Polsce - informator

Pod takim tytułem 18 września (piątek) zostanie opublikowany w wydaniach papierowych największych dzienników, ukaże się na stronach wiodących portali i serwisach opiniotwórczych tygodników oraz będzie omawiany w redakcjach radiowych i telewizyjnych informator dotyczący uchodźców w Polsce.

Od wielu dni temat uchodźców nie schodzi z pierwszych stron gazet i portali, otwiera wszystkie serwisy informacyjne w programach radiowych i telewizyjnych. Dyskusja na forach internetowych pokazuje jak ważna jest to sprawa dla Polaków, ale też ile lęków wywołuje, jak brakuje rzetelnej i praktycznej informacji.

Ponad czterdzieści polskich redakcji uznało, że warto zorganizować wspólną akcję informacyjną, która dotrze do  milionów Polaków.

W “Informatorze” będącym inicjatywą Gazety Wyborczej i objętym  patronatem Urzędu do Spraw Cudzoziemców czytelnik znajdzie odpowiedzi na podstawowe i mniej oczywiste pytania związane z tematyką uchodźców w Polsce.

Mapa serwisu