Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.09.2015

Polacy o akcji „Dopalacze kradną życie”

Na zdjeciu: grafioka - kampania "Dopalacze kradną życie" - opinie Polaków

39 proc. pytanych Polaków  zna akcję profilaktyczną „Dopalacze kradną życie” – wynika z badania „Opinie na temat profilaktyki i przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy” zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  Zdaniem zdecydowanej większości Polaków za edukację młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z dopalaczami, w pierwszej kolejności odpowiadają rodzice, a następnie szkoła – czytamy w dalszej części badania.

Kampania „Dopalacze kradną życie” to nazwa akcji profilaktycznej, łączącej wszystkie osoby, którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi substancjami. Została zainaugurowana 29 lipca w MSW. Skupiła przedstawicieli mediów, środowiska naukowe, sportowców  oraz instytucje i organizacje pozarządowe. Akcję promuje spot „Taki z Ciebie mocarz”, a jej ambasadorami zostali Marcin Gortat i Jurek Owsiak.

Okazuje się, że kampania jest rozpoznawalna wśród Polaków. Aż 39 proc. respondentów biorących udział w badaniu „Opinie na temat profilaktyki i przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy” przeprowadzonego na zlecenie MSW zadeklarowało znajomość akcji. Głównym źródłem wiedzy o kampanii była telewizja. Osoby w wieku do 34. roku o kampanii częściej dowiadywały się z internetu.

Również teraz informacje o działaniach kampanii są skupione w internecie. Na profilach społecznościowych akcji (Facebook, Twitter i Instgram) oraz na mapie inicjatyw na stronie dedykowanej akcji (www.dopalaczekradnazycie.pl)  prezentowane są informacje o działaniach związanych z profilaktyką dopalaczy.  Sama akcja edukacyjna nabrała charakteru wiralowego. Poszczególne jednostki policji, samorządy, instytucje i organizacje pozarządowe, z własnej inicjatywy przyłączają się do działań pod hasłem „Dopalacze kradną życie”. Organizują marsze przeciwko dopalaczom, biegi, przygotowują plakaty, ulotki informacyjne, ale także spotkania z młodzieżą, pedagogami i rodzicami.

A jak wynika z badania dotyczącego akcji profilaktycznych, za edukację młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z dopalaczami, zdaniem ¾ badanych, w pierwszej kolejności odpowiadają rodzice, a następnie szkoła. Stosunkowo największą odpowiedzialność szkoły w tym zakresie wskazują osoby w wieku 16-34 lata.

Ponad połowa badanych wskazała także, że dostarczanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych związanych z używaniem dopalaczy, to najważniejsze wskazanie dla profilaktyki uzależnień. Drugą, co do istotności umiejętnością, jest odmawianie. Zdaniem ¾ pytanych w badaniu, osób odbiór kampanii profilaktycznych poprawia angażowanie w nich znanych osób. W tej roli sprawdziliby się przede wszystkim rozpoznawalni idole młodzieży, na których wskazało aż 63 proc. respondentów. W dalszej w kolejności postulowano udział osób, które pokonały uzależnienie narkotykowe (14 proc.).

***

Badanie „Opinie na temat profilaktyki i przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy” zrealizowane w dniach 04.09 do 09.09 2015 roku. metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 16+, N=1000 na zlecenie MSW. 

Mapa serwisu