Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.09.2015

Polacy o dopalaczach: jedno z najbardziej dotkliwych zdrowotnie uzależnień

Na zdjęciu: infografika - napis: dopalacze, opinie Polaków

Dopalacze w percepcji Polaków stanowią największe wśród uzależnień zagrożenie zdrowotne – wynika z badania „Postrzeganie problemu dotyczącego zażywania dopalaczy” przeprowadzonego na zlecenie MSW.

Aż 49 proc. biorących udział w badaniu dotyczącym postrzegania problemu dopalaczy twierdzi, że substancje te wywołują większą  szkodliwość zdrowotną niż narkotyki (30 proc.), alkohol (12 proc.) czy papierosy (10 proc.). W odczuciu Polaków dopalacze, tuż po alkoholu, wśród uzależnień stanowią najważniejszy problem społeczny w naszym kraju.

Dopalacze jak narkotyki

Dominuje pogląd, że dopalacze powinny być traktowane jak narkotyki – uważa tak 57 proc. badanych osób. Przeszło co trzeci z nich uważa jednak, że są czymś innym niż narkotyki i używki. Jednocześnie aż 90 proc. Polaków jest przekonanych o szkodliwości dopalaczy nie mniejszej niż narkotyków. Co drugi z nich uważa nawet, że dopalacze są bardziej szkodliwe, niż narkotyki.

87 proc. osób powyżej 34. roku życia nie zna nikogo, która zażywa dopalacze. Niepokojący jest jednak fakt, że co czwarty Polak w wieku 16-34 lat deklaruje znajomość z osobą, która zażywa te substancje. Ponad połowa osób z tego przedziału wiekowego zadeklarowała również, że gdyby chciała zakupić dopalacze, nie miałaby z tym trudności. Zainteresowani dopalaczami szukaliby ich przede wszystkim w internecie i u znajomych.

***

Badanie „Postrzeganie problemu dotyczącego zażywania dopalaczy” zrealizowane w dniach 31.08 do 3.09 2015 roku. metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 16+, N=1000 na zlecenie MSW.

Na zdjęciu - infografika: Dopalacze. Opinie Polaków
Infografika - opis alternatywny

Mapa serwisu