Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.09.2015

30 mln zł na pomoc dla repatriantów

Sala Rady Ministrów
 

Rada Ministrów zwiększyła rezerwę celową do 30 mln zł w budżecie na 2016 roku na pomoc dla repatriantów. Wiceminister Piotr Stachańczyk dodał, że premier Ewa Kopacz poleciła przygotowanie programu, który pozwoliłby w ciągu kilku najbliższych lat rozwiązać sprawę osób oczekujących na repatriację do Polski.

Program dotyczący repatriacji będzie opierał się na współpracy z samorządami. Chcielibyśmy, aby ten proces dalej był wspólnym działaniem rządu i samorządów, tylko na znacznie korzystniejszych dla samorządu warunkach – powiedział Piotr Stachańczyk. Jeśli warunki finansowania będą dla samorządów korzystniejsze to więcej samorządów włączy się w pomoc dla repatriantów dodał wiceminister.

Program zakłada objęcie repatriantów rocznym programem adaptacyjnym. Program, pozwoli na pokrycie kosztów związanych m.in. z: utrzymaniem; nauką języka polskiego; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Wiceszef MSW dodał, że pozostaną korzystne – zarówno dla repatriantów, jak i dla pracodawców - przepisy dotyczące aktywizacji zawodowej repatriantów. Piotr Stachańczyk dodał, że pomoc będzie polegała na sfinansowaniu miejsc pracy i szkoleń dla repatriantów.

Wiceminister Piotr Stachańczyk poinformował, że trwają prace nad jednolitym dokumentem - wieloletnim rządowym planem, który obejmie wszystkie instytucje. W dokumencie ujęte zostaną kwestie związane z finansowaniem na najbliższe lata.

Przypominamy, że od stycznia 2001 r. do końca grudnia 2014 r. repatriowało się do Polski nieco ponad 5 tys. osób. W ostatnich latach rocznie do Polski przyjeżdża około 200 repatriantów. Są samorządy, które przyjmują corocznie repatriantów. Są wśród nich zarówno duże miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, jak i mniejsze ośrodki m.in. Byczyna, Łowicz, Żory. Przykładowo gmina Byczyna z woj. opolskiego w ramach programu „Polanowice” przyjęła jednorazowo 14 rodzin repatriantów z Kazachstanu, Gruzji i Uzbekistanu. W sumie w gminie Byczyna osiedliło się już 100 repatriantów. Miasto Łowicz przyjęło ponad 40 osób. Własne programy na rzecz repatriantów realizują duże ośrodki miejskie: Warszawa, Gdańsk, Wrocław.

Od 2001 r. do końca III kwartału br. na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o repatriacji wydano z budżetu państwa ok. 134 mln zł.

Mapa serwisu