Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.10.2015

O współpracy polsko-niemieckiej

Flaga Polski i Niemiec

29-30 września 2015 roku w Szczecinie odbyło się XXVI posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.  

Podczas posiedzenia Komisji wysoko oceniono współpracę służb policyjnych. Zwrócono uwagę na możliwości  pogłębienia współpracy dzięki Umowie o współpracy służb granicznych, policyjnych i celnych, która weszła w życie 9 lipca 2015 roku. W kontekście bardzo dobrze układającej się współpracy służb pożarniczych przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił informację o prowadzonych pracach dot. opracowania instrukcji dobrych praktyk na potrzeby zapewnienia ochrony w czasie katastrof, klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków w obszarze przygranicznym. 

W związku z przypadającym w 2016 roku jubileuszem 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Komisja zachęciła województwa i kraje związkowe do włączenia się w obchody tej rocznicy. Komisja wyraziła również nadzieję, że okolicznościowa publikacja podsumowująca dotychczasową współpracę polsko-niemiecką zostanie wydana do końca maja 2016 roku.   

W czasie obrad dyskutowano również na temat kwestii związanych z modernizacją połączeń kolejowych Wrocław-Drezno, Wrocław-Berlin oraz Szczecin-Berlin. Omówiono także podjęte i planowane działania mające na celu wypracowanie propozycji rozwoju transgranicznych przewozów pasażerskich.

Podczas posiedzenia doszło także do dyskusji na temat wspierania nauki języka polskiego w Niemczech i języka niemieckiego w Polsce. W tym kontekście Komisja zaleciła kontynuację promocji nauczania języka kraju sąsiada, języka niemieckiego i polskiego jako języka obcego i ojczystego oraz intensyfikację tego nauczania i edukacji międzykulturowej na każdym poziomie edukacji, zwłaszcza w obszarach przygranicznych.

W czasie obrad przedstawiono stan prac nad dokumentem „Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” oraz zapoznano się z rezultatami polsko-niemieckiego projektu „Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”.

***

Prace Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej prowadzone są w ramach czterech komitetów: ds. współpracy przygranicznej, ds. współpracy międzyregionalnej, ds. gospodarki przestrzennej, ds. edukacji oraz grupy roboczej ds. realizacji Porozumień o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków. 

Zalecenia i protokół z posiedzenia zostały podpisane przez Współprzewodniczących Komisji – Piotra Stachańczyka, Sekretarza Stanu w MSW i Joachima Bleickera, Ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec.

W posiedzeniu Komisji wzięli udział m. in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także reprezentanci urzędów wojewódzkich i marszałkowskich z województw przygranicznych oraz euroregionów. 

Kolejne, XXVII spotkanie Komisji odbędzie się w 2016 roku w Republice Federalnej Niemiec.

Mapa serwisu