Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.10.2015

Już ponad 1,8 mln aktów stanu cywilnego w elektronicznej bazie

System Rejestrów Państwowych

Od 1 marca do 30 września br. w nowym Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) zarejestrowano: 986 tys. aktów urodzenia, 516,6 tys. aktów małżeństwa i 303,3 tys. aktów zgonu. Razem to ponad 1,8 mln aktów stanu cywilnego w postaci elektronicznej, które są już dostępne „od ręki” w dowolnym urzędzie na terenie kraju.

Odpis aktu urodzenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego

1 marca br. ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP), który połączył w jeden system najważniejsze polskie rejestry. Tego samego dnia weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Dzięki zmianom powstał ogólnopolski rejestr stanu cywilnego - Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC), który od 1 marca jest sukcesywnie napełniany. Dokumenty, które do tej pory miały postać papierową, będą przenoszone do systemu stopniowo, np. przy okazji dokonania zmian w akcie lub żądania wydania odpisu.

Do 1 marca musieliśmy osobiście jechać do miejsca, w którym przechowywany był nasz akt (w przypadku aktu urodzenia miejscowość, w której przyszliśmy na świat). Dla wielu z nas pozyskanie odpisu oznaczało konieczność długiej podróży i brania urlopu w pracy. Wraz z uruchomieniem nowego systemu SRP i tę sprawę można załatwić dużo łatwiej. Teraz możemy udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego i poprosić o odpis.

Od 1 marca do 30 września br. w nowym Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) zarejestrowano: 986 tys. aktów urodzenia, 516,6 tys. aktów małżeństwa i 303,3 tys. aktów zgonu. Razem to ponad 1,8 mln aktów stanu cywilnego w postaci elektronicznej. Odpisy aktów, które zostały już wprowadzone do BUSC, możemy odbierać „od ręki” w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

Tylko we wrześniu urzędy wprowadziły do bazy 460 tys. aktów stanu cywilnego

Za nami pierwszy miesiąc, w którym wszystkie urzędy stanu cywilnego pracują w nowym systemie elektronicznym w pełnym zakresie. W czasie sześciomiesięcznego okresu przejściowego, gminy mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego w starym systemie papierowym. Zdecydowana większość urzędów stanu cywilnego w Polsce od razu rozpoczęła pracę w nowym systemie. Niektóre gminy - wykorzystując okres przejściowy - przeszły na system elektroniczny częściowo. Oznacza to, że do 31 sierpnia br. stosowały system mieszany np. rejestrację zgonów prowadziły już elektronicznie, natomiast w formie papierowej dokonywały rejestracji np. urodzeń.

Od 1 marca br. liczba aktów stanu cywilnego wprowadzanych do BUSC stale rosła. Wiązało się to z tym, że stopniowo kolejne urzędy stanu cywilnego przechodziły na nowy system. Z miesiąca na miesiąc, coraz więcej czynności było dokonywanych elektronicznie, a nie jak dotychczas w starym systemie papierowym. Na przestrzeni 7 miesięcy od wprowadzenia elektronicznej rejestracji stanu cywilnego, najwięcej aktów stanu cywilnego zostało wprowadzonych do elektronicznej bazy we wrześniu. Ma to związek z tym, że wrzesień był pierwszym miesiącem, w którym wszystkie urzędy stanu cywilnego pracowały w systemie elektronicznym w pełnym zakresie.

Przykładowo, tylko we wrześniu br. urzędy stanu cywilnego wprowadziły do bazy elektronicznej ponad 251 tys. aktów urodzenia (zarówno tych nowych – w przypadku narodzin dziecka, jak i tych zmigrowanych – w przypadku wydawania odpisu istniejącego już aktu urodzenia). To niemal trzy razy więcej niż w marcu - pierwszym miesiącu funkcjonowania nowego systemu. We wrześniu wprowadzono do BUSC także ponad 137 tys. aktów małżeństwa oraz ponad 71 tys. aktów zgonu.

Mapa serwisu