Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.10.2015

Razem bezpieczniej – największa akcja profilaktyczna ma już 9 lat!

Razem jest bezpieczniej! Podsumowanie programu

Mija 9 lat realizacji programu „Razem bezpieczniej”. Dzięki projektowi udało się realizować szereg inicjatyw profilaktycznych, skierowanych przede wszystkim do młodych ludzi.

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”, został przyjęty przez Radę Ministrów 18 listopada 2006 roku. Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń projektu jest przekonanie obywateli do nawiązania stałego i naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Start programu poprzedziło szczegółowe określenie obszarów działania i kierunków aktywności instytucji i organizacji, które chciałyby współuczestniczyć w jego realizacji czyli:

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
  • Przemoc w rodzinie,
  • Bezpieczeństwo w szkole,
  • Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
  • Ochrona dziedzictwa narodowego.

Do programu „Razem bezpieczniej” mogą aplikować samorządy oraz organizacje pozarządowe, które zainteresowane są realizacją projektów związanych z bezpieczeństwem. Powstał także Bank Dobrych Praktyk, który zbiera doświadczenia administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji społecznych dotyczące prowadzenia akcji profilaktycznych.

Przez dziewięć lat udało się zrealizować prawie 400 projektów, wśród których znajdują się tak udane jak Program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, budowa miasteczek ruchu drogowego czy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dzieci z domów dziecka.

Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych (wcześniej Minister SWiA), który przy wsparciu Komendanta Głównego Policji, powołał zespół wspierający. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstw Sprawiedliwości, Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Zdrowia, Finansów, Sportu i Turystyki, Pracy i Polityki Społecznej, Gospodarki, Środowiska, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz służb podległych MSW.

15 października, o godz. 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podsumowana zostanie realizacja programu „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015 r. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie m.in. film z realizacji Programu. Odbędą się także panele dyskusyjne m.in. dotyczące przeciwdziałania zjawiskom patologii, ochrony dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Mapa serwisu