Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.10.2015

„Razem bezpieczniej” w liczbach

Razem bezpieczniej w liczbach

Prawie 400 dofinansowanych projektów, 410 zaangażowanych samorządów i 45 organizacji pozarządowych, około 15 mln osób, które w większym lub mniejszym stopniu brały udział w projekcie – to tylko niektóre liczby, którymi można podsumować program „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015.

Program „Razem Bezpieczniej” łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami.

Podczas 9 lat realizacji programu dofinansowano 397 projektów profilaktyczno-prewencyjnych na łączną kwotę blisko 27 mln zł. Na poszczególne projekty aplikowało 4 300 podmiotów. W ich realizacje było zaangażowanych 410 samorządów i 45 organizacji pozarządowych.

Podsumowanie programu

15 października, o godz. 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podsumowana zostanie realizacja programu „Razem Bezpieczniej” w latach 2007-2015 r. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie m.in. film z realizacji programu. Odbędą się także panele dyskusyjne m.in. dotyczące przeciwdziałania zjawiskom patologii, ochrony dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Głównym zadaniem Programu jest ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jego cele to m.in. wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a także zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom. 

W akcjach związanych z programem „Razem bezpieczniej” wzięło udział ok. 15 mln osób. Największą wartość projektu stanowi młodzież – tylko program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (PaT) zgromadził wokół siebie 350 tys. młodych ludzi. PaT promuje m.in. modę na życie bez uzależnień oraz  profilaktykę rówieśniczą poprzez różnego rodzaju inicjatywy. W latach 2007-2015 powstało aż 95 młodzieżowych grup PaT w miastach na terenie całego kraju, a w program zaangażowało się ponad 200 samorządów.

Program „Razem bezpieczniej” to także konkursy tematyczne oraz wydawnictwa. Podczas 8 lat realizacji projektu odbyło się 15 konkursów, w tym 5 z Polskim Radiem PR1. Wydano łącznie ok 50 tys. sztuk poradników, plakatów i innych wydawnictw. Poradniki najczęściej dotyczyły spraw związanych z bezpieczeństwem.

Od 2007 r. wybudowano także 19 miasteczek ruchu drogowego. Zorganizowano także mistrzostwa Polski, Europy i Świata w piłkę nożną dzieci z domów dziecka , w których udział wzięło 2 700 dzieci z 39 krajów. Zorganizowano także 15 turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym udział wzięło 500 tys. uczestników.

 

 

Mapa serwisu