Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.10.2015

O współpracy polsko-czeskiej

Flaga Polski i Czech

Współpraca polsko-czeska w warunkach sytuacji nadzwyczajnych i katastrof była głównym tematem XXI posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbyło się 6-7 października 2015 r. w Opolu

Podczas spotkania obie strony podkreśliły bardzo dobrą współpracę służb ratowniczych działających na pograniczu polsko-czeskim. W zeszłym roku obie strony podpisały zaktualizowaną Instrukcję Metodyczną dla jednostek straży pożarnej biorących udział w pomocy wzajemnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej. Uczestnicy posiedzenia Komisji mieli również możliwość zapoznania się z efektami współpracy jednostek straży pożarnej z Opola i Ołomuńca.

Podczas posiedzenia Komisji omówiono także polsko-czeską współpracę transgraniczną w zakresie gospodarki i handlu, rozwoju kolejowej i drogowej infrastruktury transportowej, transgranicznego rynku pracy, a także ochrony środowiska.

Uczestnicy posiedzenia z satysfakcją odnotowali powstanie nowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim - EUWT NOVUM.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Joanna Kapuścińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW oraz Tomáš Kafka, Dyrektor Departamentu Państw Europy Środkowej MSZ Republiki Czeskiej.

W posiedzeniu udział wzięli dodatkowo m. in. Wojewoda Opolski, Konsul RP w Ostrawie, Zastępcy Komendantów z opolskiej i śląskiej KW Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także województw opolskiego i dolnośląskiego oraz samorządów i euroregionów pogranicza polsko-czeskiego.

Na zakończenie obrad Współprzewodniczący Komisji podpisali Protokół z XXI posiedzenia Komisji. Kolejne XXII posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej odbędzie się w 2016 roku w Republice Czeskiej.

Mapa serwisu