Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.10.2015

II Forum Systemu Ratowniczego Infrastruktury Krytycznej

FOrum infrastruktury krytycznej

W MSW odbyło się II Forum Systemu Ratowniczego Infrastruktury Krytycznej. Przedstawiciele resortów: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej rozmawiali w MSW na temat doświadczeń w zakresie opracowania planów ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz bezpieczeństwa danych zawartych w rejestrach państwowych i systemach teleinformatycznych objętych ochroną jako systemy infrastruktury krytycznej.

Forum Systemu Ratowniczego Infrastruktury Krytycznej, odbywa się dwa razy do roku i jest platformą sprzyjającą wymianie informacji między operatorami infrastruktury krytycznej, wypracowywaniu nowych praktyk oraz rozwiązań prawnych w zakresie Ochrony infrastruktury krytycznej.

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Wśród nich są m.in. te dotyczące ratownictwa, łączności, zaopatrzenia w surowce energetyczne i paliwa, ochrony zdrowia, transportu, zaopatrzenia w żywność i wodę.

Za funkcjonowanie forum w MSW odpowiada dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności. 

Mapa serwisu