Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.10.2015

Program „Razem bezpieczniej” jako prekursor projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”

Razem bezpieczniej

W latach 2008-2010 program „Razem bezpieczniej” dofinansował 9 miasteczek kwotami od 50 tys. zł do 10 tys. zł. Ze względu na duże zainteresowanie projektem, w 2011 r. podjęto decyzję o aplikowaniu o środki UE w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Dzięki temu w latach 2011-2014 na budowę miasteczek uzyskano dofinansowanie UE w wysokości ponad 7 mln zł. Dodatkowe 1,2 mln zł pochodziło z budżetu państwa.

Za realizację projektu odpowiadało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy udziale 15 Wojewodów, 17 samorządów oraz 2 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. W rezultacie wybudowanych zostało 19 miasteczek ruchu drogowego m.in. w Węgorzewie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolski, Łodzi i Opolu.

Każde z wybudowanych miasteczek wyposażone jest w zminiaturyzowane jezdnie, chodniki, przejścia dla pieszych, znaki drogowe, jak również ogrodzenie, oświetlenie i elementy małej infrastruktury.

W miasteczkach stale odbywają się działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne np. zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obchody członkostwa Polski w UE, turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Miasteczka ruchu drogowego są ogólnodostępne i bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach powinny skontaktować się z zarządcami obiektów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat terminów zajęć i możliwości udziału

***

15 października, o godz. 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podsumowana zostanie realizacja programu „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015 r. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie m.in. film z realizacji programu. Odbędą się także panele dyskusyjne m.in. dotyczące przeciwdziałania zjawiskom patologii, ochrony dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Program „Razem bezpieczniej” łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami. Głównym zadaniem Programu jest ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jego cele to m.in. wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a także zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom. 

  • Razem bezpieczniej
  • Miasteczka ruchu drogowego
  • Miasteczka ruchu drogowego
  • Miasteczka ruchu drogowego
  • Miasteczka ruchu drogowego
  • Miasteczka ruchu drogowego

Mapa serwisu