Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.10.2015

Posiedzenie Rady ds. Ratownictwa

Dziś (13 października) odbyło się posiedzenie Rady ds. Ratownictwa w nowym składzie, której przewodniczył Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW. W skład Rady wchodzą podmioty zajmujące się ratownictwem górskim i wodnym oraz – co jest nowością - przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.

W trakcie spotkania omówiony został stan przygotowań do sezonu zimowego pod kątem ratownictwa górskiego i wodnego. Uczestnicy podsumowali również miniony sezon letni.

Natomiast przedstawiciel Centralnego Ośrodka Informatyki przedstawił propozycje e-usług z obszaru bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa ochotniczego.

Podczas spotkania odbyła się także dyskusja dotycząca praktycznej strony przepisów ustaw o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Przedstawiona została również propozycja wspólnych warsztatów dla podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego, w ramach konferencji poświęconej ratownictwu wodnemu.

Rada jest organem m.in. opiniodawczo-doradczym MSW w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym oraz działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez ochotnicze straże pożarne w ramach ochrony przeciwpożarowej.

Do zadań Rady ds. Ratownictwa należy w tym m.in.: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obowiązujących i przygotowywanych regulacji prawnych z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego, ochrony przeciwpożarowej; wyrażanie opinii oraz propozycji zasad współpracy z organami administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewodów; przedstawianie informacji o funkcjonowaniu ratownictwa górskiego i wodnego oraz sprawach bieżących, dotyczących organizacji ratowniczych.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele MSW i podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz ochotniczych straży pożarnych. Radzie przewodniczy Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW.

Mapa serwisu