Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.10.2015

Program „Razem bezpieczniej”: 300 tys. osób zaangażowanych w program „Profilaktyka a Ty”

box

Przez 9 lat działania programu „Profilaktyka a Ty” powstało ponad 85 grup młodzieżowych PaT, a uczestnikami projektu było ponad 350 tysięcy osób w całym kraju. Program zainicjowany przez Komendę Główną Policji dąży do tworzenia lokalnych młodzieżowych grup PaT, promujących modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. „Profilaktyka a Ty” została w 2007 roku wpisana do programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej MSWiA).

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty. W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. PaT promuje m.in. modę na życie bez uzależnień oraz  profilaktykę rówieśniczą. Najważniejsze inicjatywy realizowane w ramach programu to np.

  • Przystanek PaT – czyli coroczne gale podsumowujące realizację programu w danym roku. Na gości przystanków czekają m.in. występy zespołów muzycznych, prezentacje artystyczne przygotowane przez młodzież, rozmowy z ekspertami m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, spotkanie z gwiazdami sportu i sceny, a także spektakle multimedialne. Tegoroczny przystanek, który odbył się na Stadionie Narodowym zgromadził 11 tys. osób.
  • Działania profilaktyczne i szkoleniowe skierowane do młodzieży, rodziców, liderów grup PaT, nauczycieli i animatorów.
  • Patosfera czyli trwająca kilka godzin promocja społeczności PaT w centrach miast. PaTowicze zapraszają do wspólnej zabawy lokalną społeczność promując modę na życie wolne od uzależnień.
  • PatPORTY czyli najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zainicjowaniem lub włączeniem już prowadzonych przez siebie działań w swoim miejscu zamieszkania. Do tej pory powstało już prawie 50 PaTPORTÓW.
  • Materiały informacyjne wydawane przez PaT dostępne na stronie internetowej programu w formie pisanej (gazety „PaTrz!”, „ PaTosfera”,  „Przystankowicz”)  i radiowej (internetowe Radio TRAP czyli „Tematyczna Radiowa Antena Profilaktyczna” nadająca na fali profilaktyki).
  • Certyfikat „Wspiera nas PaT” to dokument przyznawany od 2009 roku przez Impresariat programu „Profilaktyka a Ty” najciekawszym projektom profilaktyczno-artystycznym w całej Polsce.

PaTowicze włączają się także w inne ogólnopolskie akcje, m.in. w 2010 Program przystąpił do Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków, a rok później uczestniczył w działaniach Europejskiego Roku Wolontariatu. Dodatkowo w 2012 r. społeczność PaT była intensywnie obecna w działaniach Roku Korczaka. W 2013 odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Noc Profilaktyki, udział w niej wzięły 464 jednostki samorządowe, w których ponad 47 tysięcy osób uczestniczyło w ZRYWIE WOLNYCH SERC na terenie całego kraju.

***

15 października, o godz. 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podsumowana zostanie realizacja programu „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015 r. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie m.in. film z realizacji programu. Odbędą się także panele dyskusyjne m.in. dotyczące przeciwdziałania zjawiskom patologii, ochrony dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Program „Razem bezpieczniej” łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami. Głównym zadaniem Programu jest ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jego cele to m.in. wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a także zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom. 

Mapa serwisu