Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.10.2015

„Razem Bezpieczniej” ma już 9 lat

Program w latach 2007-2015 to prawie 400 dofinansowanych projektów, 410 zaangażowanych samorządów i 45 organizacji pozarządowych, około 15 mln osób, które w większym lub mniejszym stopniu brały udział w projekcie.

Program „Razem Bezpieczniej” łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami.

Przez dziewięć lat udało się zrealizować prawie 400 projektów

Podczas 9 lat realizacji programu dofinansowano 397 projektów profilaktyczno-prewencyjnych na łączną kwotę blisko 27 mln zł. Na poszczególne projekty aplikowało 4 300 podmiotów. W ich realizacje było zaangażowanych 410 samorządów i 45 organizacji pozarządowych.

Program „Razem bezpieczniej” to również konkursy tematyczne oraz wydawnictwa. Podczas 8 lat realizacji projektu odbyło się 15 konkursów, w tym 5 z Polskim Radiem PR1. Wydano łącznie ok 50 tys. sztuk poradników, plakatów i innych wydawnictw. Poradniki najczęściej dotyczyły spraw związanych z bezpieczeństwem.

Od 2007 r. wybudowano także 19 miasteczek ruchu drogowego. Zorganizowano także mistrzostwa Polski, Europy i Świata w piłkę nożną dzieci z domów dziecka , w których udział wzięło 2 700 dzieci z 39 krajów. Zorganizowano także 15 turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym udział wzięło 500 tys. uczestników.

W ramach konferencji odbyły się również panele dyskusyjne dotyczące przeciwdziałania zjawiskom patologii, ochrony dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Program „Profilaktyka a Ty”

W konferencji podsumowującej 9 lat Programu „Razem Bezpieczniej” brała również udział młodzież z grupy PaT. Młodzi ludzie przedstawili etiudę teatralną „Poczekalnia” oraz spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Sekret”.

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.Program zainicjowany przez Komendę Główną Policji dąży do tworzenia lokalnych młodzieżowych grup PaT, promujących modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. „Profilaktyka a Ty” została w 2007 roku wpisana do programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej MSWiA).

Największą wartość projektu stanowi młodzież. Program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (PaT) zgromadził wokół siebie 350 tys. młodych ludzi. PaT promuje m.in. modę na życie bez uzależnień oraz profilaktykę rówieśniczą poprzez różnego rodzaju inicjatywy. W latach 2007-2015 powstało prawie 100 młodzieżowych grup PaT w miastach na terenie całego kraju, a w program zaangażowało się ponad 200 samorządów. Najważniejsze inicjatywy realizowane w ramach programu to np. Przystanek PaT – czyli coroczne gale podsumowujące realizację programu w danym roku, Patosfera czyli trwająca kilka godzin promocja społeczności PaT w centrach miast.

 

 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #1
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #2
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #3
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #4
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #5
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #6
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #7
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #8
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #9
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #10
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #11
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #12
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #13
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #14
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #15
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #16
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #17
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #18
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #19
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #20
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #21
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #22
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #23
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #24
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #25
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #26
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #27
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #28
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #29
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #30
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #31
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #32
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #33
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #34
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #35
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #36
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #37
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #38
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #39
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #40
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #41
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #42
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #43
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #44
 • Uczestnicy spotkania - Razem Bezpieczniej #45

Mapa serwisu