Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.10.2015

Ogólnopolski zlot PaTPORTÓW

Konferencja

W spotkaniu wzięła udział minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Program „Profilaktyka a Ty” promuje modę na życie wolne od przemocy i uzależnień.

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

Program „Profilaktyka a Ty”

Program zainicjowany przez Komendę Główną Policji dąży do tworzenia lokalnych młodzieżowych grup PaT, promujących modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. „Profilaktyka a Ty” została w 2007 r. wpisana do programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej MSWiA).

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Największą wartość projektu stanowi młodzież – program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (PaT) zgromadził wokół siebie 350 tys. młodych ludzi.

PaT promuje m.in. modę na życie bez uzależnień oraz profilaktykę rówieśniczą poprzez różnego rodzaju inicjatywy. W latach 2007-2015 powstało prawie 100 młodzieżowych grup PaT w miastach na terenie całego kraju, a w program zaangażowało się ponad 200 samorządów. Najważniejsze inicjatywy realizowane w ramach programu to np. Przystanek PaT – czyli coroczne gale podsumowujące realizację programu w danym roku, Patosfera, czyli trwająca kilka godzin promocja społeczności PaT w centrach miast.

Prawie 50 PaTPORTÓW w całej Polsce

PaTPORTY to najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zainicjowaniem lub włączeniem już prowadzonych przez siebie działań w swoim miejscu zamieszkania do Programu „Profilaktyka a Ty”. Od stycznia br. powstało już prawie 50 PaTPORTÓW. Pierwsze PaTPORTY zostały utworzone w województwach mazowieckim i wielkopolskim.

PaTPORT może być utworzony samodzielnie w każdej placówce szkolnej lub wychowawczej. Zasady utworzenia PaTPORTU (siedem kroków) opisane są szczegółowo na stronie internetowej programu PaT www.pat.policja.gov.pl w zakładce PaTPORT.

Każdy PaTPORT może realizować w ciągu roku szkolnego swój własny program, włączając się równolegle w działania gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Najbardziej istotna dla wszystkich PaTPORTÓW i grup młodzieżowych PaT jest wspólna idea, czyli promowanie życia wolnego od przemocy i uzależnień.

Pierwszy ogólnopolski zlot PaTPORTÓW

W dniach 17-18 października br. w Bydgoszczy odbył się pierwszy ogólnopolski zlot PaTPORTÓW. Równolegle ze zlotem odbywało się szkolenie ogólnopolskiego zespołu liderów PaT z udziałem kapitanów PaTPORTÓW.

W ramach zlotu odbyły się m.in. spektakle teatralne, warsztaty dla młodzieży, animacje społecznościowe.

  • Zlot PaTPORTÓW
  • Zlot PaTPORTÓW #1
  • Zlot PaTPORTÓW #2
  • Zlot PaTPORTÓW #3
  • Zlot PaTPORTÓW #4
  • Zlot PaTPORTÓW #5

Mapa serwisu