Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.10.2015

Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi

 Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi

W dniach 14-15 października 2015 roku, w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego odbyło się spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi (TF-THB).

Grupa Zadaniowa ds. Handlu Ludźmi Rady Państw Morza Bałtyckiego została powołana w 2006 roku i   jest ważnym forum wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w celu wspólnego przeciwdziałania handlowi ludźmi, a także wzmacniania pomocy i wsparcia ofiar tego przestępstwa w regionie.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wzięli udział przedstawiciele Litwy, Łotwy, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii i Rosji, a także przedstawicielki sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Strona Polska wykorzystała tę okazję, aby podzielić się informacjami nt. aktualnej sytuacji w zakresie przestępczości handlu ludźmi w Polsce, wynikami przeprowadzonych w bieżącym roku badań świadomości społecznej w zakresie handlu ludźmi oraz planami działań prewencyjnych, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy nt. zjawiska.

Ponadto, przedstawiciel Zespołu przedstawił informację nt. profilu ofiar – beneficjentów Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, a przedstawicielki Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” opowiedziały o praktycznych aspektach pomocy dla ofiar handlu ludźmi – o zasadach pracy z ofiarami i bezpiecznym schronieniu dla nich.

Prezentacje wywołały wiele pytań ze strony uczestników spotkania, a także dyskusję, której rezultatem była  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Przedstawicielki Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego wykorzystały spotkanie Grupy Zadaniowej do przedstawienia aktualnych informacji nt. projektów, realizowanych z udziałem członków TF-THB, takich jak: projekt TRACE; projekt STROM i STROM II , a także realizowanych szkoleń dla przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych (http://www.cbss.org/safe-secure-region/tfthb/). Przedstawicielki Sekretariatu Rady, poinformowały również o przygotowaniach do opracowania raportu „Trafficking in Human Beings Round-up Report 2015”, który ma zostać opublikowany na początku 2016 roku (link do poprzedniego raportu.

Kolejne spotkanie Grupy zostało zaplanowane na marzec przyszłego roku.

  • Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi
  • Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi
  • Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi

Mapa serwisu