Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.10.2015

Nowa siedziba Centrum Personalizacji Dokumentów

nowa siedziba CPD

Centrum Personalizacji Dokumentów zaczyna pracę w nowej siedzibie. Budynek, w którym powstawać będą kluczowe dokumenty z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, wizytowała minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska wspólnie z ministrem Jackiem Cichockim oraz wiceministrem Przemysławem Kuną.

Nowy budynek Centrum Personalizacji Dokumentów spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tego typu obiektów. CPD wybudowano na działce o powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych. Budynek jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastosowano w nim rozwiązania proekologiczne.

Zadania Centrum Personalizacji Dokumentów MSW

Centrum Personalizacji Dokumentów powstało w styczniu 2001 roku. Działalność CPD obejmuje realizację zadań Ministra Spraw Wewnętrznych tj. wydawania dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych MSW oraz cudzoziemców, a także udostępniania danych ze zbioru PESEL oraz Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych. Zadaniem CPD jest personalizacja dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, Kart Polaka, zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, dokumentów pobytowych i dokumentów podróży dla cudzoziemców, a także legitymacji służbowych dla funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

  • Otwarcie siedziby CPD
  • Otwarcie siedziby CPD
  • Otwarcie siedziby CPD

Mapa serwisu