Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.10.2015

Wiceminister Grzegorz Karpiński wręczył czterem strażom miejskim certyfikaty

Na zdjęciu: wiceminister Grzegorz Karpiński w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Straże miejskie z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza otrzymały certyfikaty MSW. W uroczystości nadania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wyróżnień, wziął udział  wiceminister Grzegorz Karpiński.

Standaryzacja i certyfikowanie straży gminnych i miejskich jest dobrowolnym programem MSW, skierowanym do organów gminy. Ma na celu profesjonalizację działalności straży oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji.

Aby uzyskać taki certyfikat, straże miejskie (gminne) muszą m.in. wykazać plan współpracy z mieszkańcami, nie mogą koncentrować się jedynie na wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (nie może być ich więcej niż 55 proc. wszystkich wykroczeń). Muszą również wykazać się zaangażowaniem w działania profilaktyczne – np. poświęcone bezpieczeństwu w szkole i jej okolicy.

W lutym w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zainagurowano przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Program standaryzacji i certyfikowania straży miejskich. Przystąpiły do niego formacje z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza. Wszystkie spełniły wymogi stawiane w programie. W czwartek w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Ewa Mes oraz wiceminister Grzegorz Karpiński wręczyli prezydentom miast i przedstawicielom straży miejskich certyfikaty.

- Przyznanie certyfikatu oznacza dla mieszkańców, że straż miejska istnieje właśnie dla nich, a nie dla poprawiania stanu kasy miejskiej – powiedział wiceminister Grzegorz Karpiński. 

Wiceszef MSW wskazał, że certyfikat jest gwarantem profesjonalizmu działań danej straży. Świadczy o ich skuteczności, sprawności i dobrym zarządzaniu. Jest to szczególnie istotne, wobec powszechnej opinii społeczeństwa, dość negatywnie oceniającego działalność straży miejskich (gminnych) w Polsce.

- MSW wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i dlatego wprowadziliśmy program standaryzacji i certyfikowania straży miejskich i gminnych – zaznaczył wiceminister Grzegorz Karpiński.

Podkreślił, że państwu zależy na zwiększeniu profesjonalizmu działania tej formacji i włączeniu jej w system bezpieczeństwa kraju. – Program wskazuje obszary funkcjonowania straży, tj. planowanie, organizowanie, realizację zadań, kontrolowanie oraz doskonalenie. Na każdy z wymienionych obszarów składają się cele, zadania oraz wymogi, od których spełnienia w znacznej mierze zależy nie tylko funkcjonowanie, ale przede wszystkim wizerunek straży – powiedział wiceszef MSW.

Takie wymogi, prócz straży z woj. kujawsko-pomorskiego, spełniły również straże z Gdańska i Starogardu Gdańskiego. Przystąpienie do programu jest dobrowolne. Zainteresowanie programem wykazały już formacje z Łodzi, Skierniewic, Konstantynowa i Sieradza, a także z województw warmińsko-mazurskiego i śląskiego.

 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #1
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #2
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #3
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #4
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #5
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #6
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #7
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #8
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #9
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #10
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #11
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #12
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #13
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #14
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #15
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #16
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #17
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #18
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #19
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #20
 • Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przyznania certyfikatów stażom miejskim w Kujawsko-Pomorski UW / fot. www.bydgoszcz.uw.gov.pl #21

Mapa serwisu